De effecten van de Vlaamse en federale beleidsmaatregelen op gezinnen met een laag inkomen


Vorig jaar berekende het samenwerkingsverband Decenniumdoelen voor het eerst de gevolgen van de besparingen op Vlaams en federaal niveau voor de mensen aan de onderkant van de inkomensladder. De conclusie was even duidelijk als verontrustend: de laagste 20% inkomens gaan er door de gevraagde besparingen en inleveringen significant op achteruit.

Ondertussen zijn we één jaar verder en werd de oefening opnieuw gemaakt. Er was immers beloofd dat er werk gemaakt werd van sociale correcties op alle besparingsmaatregelen, zodat mensen in armoede niet of nauwelijks getroffen zouden worden. De nieuwe berekeningen tonen aan dat dit niet klopt.

Gemiddeld kosten de maatregelen nog steeds €44 per maand aan de gezinnen op de laagste 20% van de inkomensladder. Veel gezinnen moeten €50 tot €110 per maand inleveren. Het blijft nog steeds wachten op de beloofde sociale correcties.

spaarvarkenDCD>> Download het persbericht

>> Download het Rapport

>> Download de berekeningen, tabellen en verklaringen

 


Initiatiefnemers zijn: Samenlevingsopbouw Vlaanderen, ABVV, ACLVB, ACV, Beweging.net, Minderhedenforum, Socialistische Mutualiteiten en socio-culturele verenigingen, Steunpunt Algemeen Wezlijnswerk, Netwerk tegen Armoede, Uit de Marge en Welzijnszorg

logo DCD 2 

Terug naar het nieuwsoverzicht