Registreer je gastvrij initiatief voor 28 februari


Vluchtelingenwerk Vlaanderen gaat voor de vierde maal op zoek naar gastvrije initiatieven voor asielzoekers en vluchtelingen in Vlaanderen en Brussel. Samen met hun partners zetten ze deze initiatieven in the picture en in de bloemetjes.

Iedereen die een gastvrij initiatief indient maakt kans op een Gastvrij Award en 1.000 euro. Een jury kiest zes winnaars. Stemmen voor de publieksprijs kan van 6 maart tot en met 22 maart.

De uitreiking van de Gastvrije Awards vindt plaats op 27 maart 2017.


gastvrije gemeente

>> Nog tot 28 februari e.k. kunnen individuen en organisaties hun gastvrij initiatief indienen op de site van gastvrijegemeente

 

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht