Vandaag lopen in de sector 14 projecten over 'Onderwijs'.

Samenlevingsopbouw

  • ondersteunt kwetsbare gezinnen met projecten zoals taalstimulering, kleuterparticipatie of opvoedingssteun
  • sensibiliseert leerkrachten en directies over de leefwereld en de moeilijkheden van gezinnen in maatschappelijk kwetsbare posities
  • ondersteunt een goede communicatie tussen ouders en school
  • ijvert voor lokale netwerken, bijvoorbeeld om samen met het jeugdwerk of de bib buitenschoolse activiteiten te organiseren
  • pleit voor haalbaar huiswerk en investeert in een betere begeleiding
  • wil de schoolkosten omlaag
  • stimuleert het gebruik van schoolgebouwen door de lokale gemeenschap
  • houdt iedereen bij de les: maatschappelijk kwetsbare ouders en kinderen, schooldirecties en leerkrachten, CLB, welzijns- en onderwijsorganisaties, stedelijke diensten en alle partners in de Lokale Overlegplatforms voor onderwijsbeleid

 

Smaakmakers

Een goede SCHOOLSTART maakt het verschil

In Mechelen gaan we op huisbezoek bij gezinnen met kinderen die mogen ingeschreven worden in de kleuterschool. We leggen uit wat het inschrijvingsbeleid inhoudt, geven info over het scholenaanbod in de stad en stellen het aanbod van ons project voor. Bijvoorbeeld ‘Speeltijd’, een clubje in het wijkcentrum voor mama’s en hun kleuters. Mama’s kunnen er terecht met hun vragen, ontmoeten er andere mama’s en de kleuters oefenen spelenderwijs voorschoolse vaardigheden. Of de ‘Ouderbabbels’ voor jonge ouders waar we praten over de start in de kleuterschool. De signalen van ouders geven we door aan scholen en de Stad. Zo kunnen zij hun beleid
ten goede aanpassen.

>> Meer over het project


Muziek spelen geeft ieder kind vleugels - Ukelila

Dit innovatief muziekeducatieprogramma biedt kinderen in basisscholen de kans om een muziekinstrument te leren spelen. Elke week krijgen ze in kleine groepjes een uur les van professionele muzikanten. De lessen gaan door binnen de gewone schooluren. Alle leerlingen doen mee, net zoals aan de reken- of taalles. Zij leren al snel samenspelen, en vormen reeds na korte tijd een heus orkest. Een ervaring die motiveert en stimuleert. In een orkest is iedereen gelijk. Niemand wordt uitgesloten. Nieuwe talenten bloeien open.

>> Meer over het project

>> Bekijk Ukelila toonmoment  23 mei 2014