Samen staan we sterker! Daarom bundelen de instituten de krachten in het sectoroverleg Onderwijs. Zij leggen hun ervaringen en resultaten samen en ontwikkelen visies. Dit vormt de basis voor het gezamenlijk beleidswerk.

 

Samenlevingsopbouw doet ook aan politiek

  • Samenlevingsopbouw wil structurele veranderingen zien die een oplossing bieden voor problemen van achterstelling en uitsluiting.
  • Onze praktijkervaringen vertalen we in beleidsvoorstellen.
  • We zetten beleidsmakers op alle politieke niveaus ertoe aan een sociaal beleid te voeren. Het beleid bepaalt immers of er naar kwetsbare groepen geluisterd wordt en of onze samenleving in sociale richting evolueert.
  • We zoeken steeds naar de meest geschikte manieren om kwetsbare groepen rechtstreeks in die dialoog te betrekken.

 

Gelijke onderwijskansen

ZVI-digipub 2014

Hoe kunnen we elk kind gelijke onderwijskansen geven? Het discussietraject ‘Zaak van iedereen’ (2011-2013) van Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw bracht mensen uit
het onderwijs, uit welzijnsorganisaties en vele geïnteresseerden bijeen om over deze vraag na te denken. Als oplossing om kinderen maximale kansen te geven, kwam ‘samenwerking tussen school, ouders en (lokale) samenleving’ uit de bus. Die samenwerking heeft een positief effect op de slaagkansen van leerlingen, verhoogt de betrokkenheid van gezinnen en versterkt leerkrachten in hun kerntaak.

De digitale publicatie ZVI brengt aanbevelingen, filmpjes, visie en nog veel meer als resultaat van dit boeiende traject. De 50 aanbevelingen uit het discussietraject vormen de basis voor de dialoog met scholen, lokale besturen, onderwijsvakbonden en het Vlaams onderwijsbeleid.