'Ieders stem telt' is een participatief proces en een campagne naar het brede publiek.

Met de doelgroepen van Samenlevingsopbouw en van vele partnerorganisaties gaan we actief het gesprek aan over hun beleidsprioriteiten over sociale thema's.

We willen het brede publiek in Vlaanderen ertoe bewegen sociaal te stemmen en solidariteit tussen sterke en zwakke groepen in de samenleving bevorderen.


Dialoogmomenten

We maken samen met mensen in maatschappelijk kwetsbare posities de balans op van het gevoerde sociaal beleid de voorbije zes jaar en formuleren prioriteiten voor de nieuwe beleidsperiode. Welke prioriteiten uit de campagne ‘Ieders stem telt 2012' werden gerealiseerd? Welke niet? Wat kan en moet beter? Dat doen we in het najaar 2017.


Prioriteitennota’s

Met het resultaat van de dialoogmomenten maken we regionale en lokale prioriteitennota’s over sociale thema’s op maat van specifieke steden en gemeenten. Daarmee gaan we aankloppen bij de politieke partijen (voorjaar 2018). We willen onze voorstellen zoveel mogelijk vertaald zien in concrete engagementen in de lokale verkiezingsprogramma’s.


De campagne op volle toeren

Vanaf september 2018 gaat 'Ieders stem telt' voluit en is dan uitdrukkelijk aanwezig in het politieke en publieke debat.

Overal in Vlaanderen gaan mensen uit de projecten van Samenlevingsopbouw en doelgroepen van partnerorganisaties in debat met lokale politici.

Met een webapp kan elke Vlaming ervaren wat uitsluiting en leven in armoede betekenen. De app confronteert de gebruiker met de gevolgen van beleidskeuzes op basisbehoeften in het persoonlijk leven: een dak boven het hoofd, een kwaliteitsvolle job of een goede gezondheid. De tool geeft ook de verschillende partijstandpunten over deze thema's weer.

Het werk gaat verder na 14 oktober

Na de verkiezingen worden de nieuwe gemeenteraden geïnstalleerd en de beleidsplannen geschreven. We houden de aandacht voor sociale beleidskeuzes en de dialoog met lokale bestuurders levendig. We herinneren verkozenen aan hun beloftes.