SAM, Steunpunt Mens en Samenleving ondersteunt de onderwijsopbouwwerkers

  • in hun lokale projecten met vorming en informatie
  • in de Lokale Overlegplatforms (LOP)
  • in het sectoroverleg Onderwijs: uitwisselen van ervaringen en visieontwikkeling

Gelijke onderwijskansen: een zaak van iedereen

Kinderen krijgen maximale kansen als ouders, school en lokale samenleving samenwerken. Die samenwerking heeft een positief effect op de slaagkansen van leerlingen, verhoogt de betrokkenheid van gezinnen en versterkt leerkrachten in hun kerntaak.


Contact

  • Kirsten Kluppels, +32 492 97 52 92
    Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

 
onderwijskansen blauwOmdat elk kind telt

Ons plan 2016-2020