Sinds 1 januari 2018 treden Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Steunpunt ExpertiseNetwerken, Steunpunt Jeugdhulp en het Vlaams Centrum Schuldenlast naar buiten als SAM, Steunpunt Mens en Samenleving.

Het nieuwe steunpunt levert een bijdrage aan een sociale, rechtvaardige en duurzame samenleving. Een samenleving die voor elke burger de toegang tot grondrechten realiseert en een kwaliteitsvol leven nastreeft. SAM ondersteunt praktijkwerkers en structuren die daartoe bijdragen.

 

SAM ondersteunt de sector Samenlevingsopbouw:

  • organiseert een leeraanbod
  • verricht onderzoek en studiewerk
  • ontwikkelt methodieken voor de opbouwwerkpraktijk
  • zet themawerkingen op over maatschappelijke dienstverlening, wonen, arbeid, onderwijs
  • verspreidt informatie en documentatie
  • behartigt internationale contacten
  • verricht beleidswerk
  • werkt voor dit alles nauw samen met de regionale instituten voor Samenlevingsopbouw
  • doet een appèl op overheden, diensten, sociale organisaties en bewegingen die mee kunnen werken aan structurele verandering voor maatschappelijke problemen