Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw is het landelijk ondersteuningsinstituut van het maatschappelijk opbouwwerk in Vlaanderen en Brussel.

Het ondersteuningsinstituut

  • organiseert vorming, training en opleiding
  • verricht onderzoek en studiewerk
  • ontwikkelt methodieken voor de opbouwwerkpraktijk
  • zet themawerkingen op over maatschappelijke dienstverlening, wonen, arbeid, onderwijs
  • verspreidt informatie en documentatie
  • behartigt internationale contacten
  • verricht beleidswerk
  • werkt voor dit alles nauw samen met de regionale instituten voor Samenlevingsopbouw
  • doet een appèl op overheden, diensten, sociale organisaties en bewegingen die mee kunnen werken aan structurele verandering voor maatschappelijke problemen