Een aangename buurt voor iedereen


In steden en op het platteland zijn er wijken en buurten waar de leefomstandigheden niet optimaal zijn. De kwaliteit van woningen en hun omgeving laat vaak te wensen over. Er zijn te weinig voorzieningen, jobs en een gebrek aan verenigingsleven. Samenleven met buren die van overal ter wereld komen is niet altijd gemakkelijk.

buurten blauwAandachtsgebieden in steden en dorpen

 

Ons plan 2016-2020

In buurten en wijken waar een grote groep mensen in situaties van achterstelling en uitsluiting woont, creëren we de voorwaarden die bewoners in staat stelt hun sociaal-economische situatie te verbeteren.


Wij zijn tevreden als ...

  • ook kwetsbare mensen toegang hebben tot hun grondrechten
  • er een aangepast aanbod is voor deze bewoners, bijvoorbeeld op vlak wonen, gezondheid, werk
  • samenleven in de buurt goed verloopt
  • bewoners hun stempel kunnen drukken op de vormgeving en het beheer van hun leefomgeving