Iedereen beschermd


Diensten zoals het OCMW, het CAW en het ziekenfonds ondersteunen het welzijn van mensen. Maar niet iedereen krijgt de zorgen waar hij recht op heeft. Mensen missen soms informatie, kennen hun rechten niet, struikelen over administratieve drempels, zijn beschaamd om hulp te vragen, of kunnen de diensten gewoonweg niet bereiken. Zij leven in sociale onzekerheid en zijn onderbeschermd.

Toegang tot dienstverlening en gezondheidszorg

Ons plan 2016-2020

dienstverlening blauwEen basisvoorziening is een veilige, vertrouwde plek. Een warm onthaalpunt voor ontmoeting, vrije tijdsbesteding, vorming en belangenbehartiging. Het is ook een plek waar mensen makkelijk de weg naar de formele hulp- en dienstverlening vinden en uitgenodigd worden om mee na te denken over een kwaliteitsvol en voldoende aanbod. Bijvoorbeeld een buurthuis, een sociaal restaurant of een inloopcentrum. We volgen een tiental basisvoorzieningen in Vlaanderen en Brussel en werken een model ‘geïntegreerde basisvoorziening’ uit als schakel naar toegankelijke eerstelijnshulp- en dienstverlening.


gezondheid blauwWe stimuleren samenwerking op de eerstelijn voor een toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen. We zetten we onze schouders onder het model wijkgezondheidscentrum dat inspraak en participatie van patiënten hoog in het vaandel draagt. Onze projecten over ‘gezonde voeding’ en ‘bewegen’ ondersteunen mee de inspanningen van de Vlaamse overheid op het vlak van gezondheidspromotie en ziektepreventie.


Wij zijn tevreden als ...

  • de automatische toekenning van rechten het uitgangspunt is in het beleid en de werking van hulp- en dienstverleningsinstanties
  • het model ‘geïntegreerde basisvoorziening’ ruim verspreid en verankerd is als schakel in de strijd tegen onderbescherming
  • gebruikers en aanbieders van hulp- en dienstverlening in dialoog gaan over een kwaliteitsvol, toegankelijk en voldoende aanbod
  • mensen in maatschappelijk kwetsbare posities vlot toegang hebben tot betaalbare eerstelijns (geestelijke) gezondheidszorg van goede kwaliteit
  • er effectieve preventiestrategieën zijn met impact op de directe gezondheidsbeleving van kwetsbare groepen