Samen staan we sterker! Daarom bundelen de instituten de krachten in het samenwerkingsverband Maatschappelijke Dienstverlening. Met onze projecten tonen we wat werkt. Onze praktijkervaringen vertalen we in beleidsvoorstellen. Samen met mensen in kwetsbare posities leggen we voorstellen voor structurele verandering op de beleidstafels. Zo bouwen we mee aan een sterker sociaal beleid.

Iedereen beschermd
Project Lokaal Proactief Kader

In opdracht van Welzijnsminister Jo Vandeurzen ontwikkelde Samenlevingsopbouw samen met partners het 'Lokaal Proactief Kader’ (2012-2014). ‘Proactief handelen’ betekent dat hulp- en dienstverleningsorganisaties zelf het initiatief nemen om mensen te bereiken, te informeren of hulp te bieden. Dienstverleners zetten zelf de nodige stappen om ervoor te zorgen dat elke rechthebbende zijn rechten ook realiseert.

Sterker sociaal beschermd
Model Geïntegreerde basisvoorziening (de STEK)

Eén werkpiste uit het Lokaal Proactief Kader is de geïntegreerde basisvoorziening. We volgen een tiental praktijken in Vlaanderen en Brussel en verzamelen kenmerken, kwaliteiten en resultaten. Zo bouwen we aan een krachtig model om lokaal samen te werken aan meer sociale bescherming. Met de resultaten willen we beleidsmakers overtuigen blijvend middelen vrij te maken voor deze werking.

Het traject (2017-2019) is een initiatief van Samenlevingsopbouw i.s.m. Cera. SAM, steunpunt Mens en Samenleving zorgt voor organisatorische ondersteuning en het praktijkonderzoek. CRESC (UA) tekent voor het wetenschappelijk onderzoek.

"De STEK is een veilige, vertrouwde plek in de buurt of wijk voor mensen in maatschappelijk kwetsbare posities: een buurt- of dorpshuis, sociaal restaurant, ruilwinkel of sociale moestuin. De STEK is een warm onthaalpunt met een gevarieerd aanbod aan ontmoeting, vrije tijd, leren en politiek werk. Een plek ook waar mensen makkelijk de weg naar de hulp- en dienstverlening vinden en samen ijveren voor meer en betere sociale bescherming."