Samen staan we sterker! Daarom bundelen de instituten de krachten in het samenwerkingsverband Wonen. Zij leggen hun ervaringen en resultaten samen en ontwikkelen nieuwe praktijken in pilootprojecten. Dit vormt de basis voor het gezamenlijk beleidswerk.

Samenlevingsopbouw doet ook aan politiek

 • Samenlevingsopbouw wil structurele veranderingen zien die een oplossing bieden voor gemeenschappelijke problemen van achterstelling en uitsluiting.
 • Onze praktijkervaringen vertalen we in beleidsvoorstellen.
 • We zetten beleidsmakers op alle politieke niveaus ertoe aan een sociaal beleid te voeren. Het beleid bepaalt immers of er naar kwetsbare groepen geluisterd wordt en of onze samenleving in sociale richting evolueert.
 • We zoeken steeds naar de meest geschikte manieren om kwetsbare groepen rechtstreeks in die dialoog te betrekken.

Onze standpunten

 • een betaalbare en kwaliteitsvolle woning voor iedereen met woonzekerheid
 • rechten voor mensen die kiezen voor andere woonvormen (campingwonen, gemeenschappelijk wonen)
 • investeren in bijkomende en kwaliteitsvolle sociale woningen; in nieuwbouw en renovatie
 • een wezenlijke huursubsidie voor private huurders met een laag inkomen
 • heroriĆ«nteren van de woonbonus en meer selectieve toekenning aan de huishoudens met een gemiddeld of lager inkomen
 • optreden tegen discriminatie op de woonmarkt
 • een grondwettelijk recht op energie, op een minimale levering van energie en water en betaalbare facturen