SAM voor Samenlevingsopbouw


SAM, steunpunt Mens en Samenleving vzw
 versterkt sociale professionals, hun organisaties en het beleid.

De werking wil bijdragen aan een sociaal-rechtvaardige en duurzame samenleving die voor elke burger de grondrechten garandeert en een menswaardig bestaan.
 

SAM ondersteunt de sector Samenlevingsopbouw bij:

  • het ontwikkelen van een leeraanbod
  • onderzoek en studiewerk
  • methodiekontwikkeling met en voor de praktijk
  • themawerkingen
  • beleidswerk