Hoe doen ze het in Nederland en Zweden?

 

Voices of Youth, een Europees project

Overal in Europa vallen jongeren uit de gevestigde structuren en daar wil ‘Voices of Youth’ wat aan doen. Dit Leonardo project wil jongeren in diverse landen versterken, zelfvoorzienend maken en andere manieren zoeken om ze te betrekken bij het sociale en politieke leven van elke dag. Van de zes landen die bij aanvang startten, blijven er nog drie over: Nederland, Zweden en België waarbij Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant de gelukkige partner is. De verschillende partners gaan bij elkaar op bezoek en leggen zo hun know how en ervaringen samen om vaardigheden en methodieken te ontwikkelen die jongeren werkelijk een stem geven in de samenleving.

Politieke verankering

voices youth1Voices of Youth gaat ervan uit dat de noden in deze landen dezelfde zijn. Iets wat opbouwwerker Joachim Ceulemans bevestigt: “We merken dat er in de drie partnerlanden een gebrek is aan politieke verankering van de projecten die we opzetten. Daarbij stellen we ons de vraag hoe we beleidsmaatregelen kunnen formuleren om onze jongeren meer stem te geven.”

Deze nood vertaalt zich in elk land naar een verschillende aanpak: “Onze Zweedse collega’s zijn meer gereserveerd en treden strikter op. Zo hanteren zij een nultolerantie wat drugsgebruik betreft tegenover het gedoogbeleid dat we in Nederland en België toepassen. Bovendien geven zij jongeren een vergoeding als ze een traject positief afronden, iets wat in België als een slechte motivator wordt beschouwd. Anderzijds gaan Zweden en Nederland meer uit van de individuele verantwoordelijkheid van de jongere terwijl wij in Leuven focussen op de meest kwetsbare jongeren. Toen ik hen vroeg wat er gebeurde met de jongeren die uitvielen, konden ze daar niet op antwoorden.”

"Ik was aangenaam verrast door de positieve reacties die we kregen op onze aanpak in Leuven"

Nederlanders onder de indruk

Op die manier wisselen de verschillende landen ervaringen uit en pikken Joachim en zijn jongeren do’s en don’ts op om al dan niet toe te passen in de Leuvense wijk Casablanca en andere projecten. Zo kregen ze ook feedback in de paasvakantie tijdens het bezoek van de Zweedse en Nederlandse delegaties. “Ik was aangenaam verrast door de positieve reacties die we kregen op onze aanpak in Leuven. In het najaar van 2014 organiseerden we ‘netwerktafels’ waaraan een twintigtal jongeren en veertig professionelen uit verschillende sectoren deelnamen. We wilden aan de hand van succesverhalen van jongeren inspiratie opdoen om nieuwe projecten op te zetten. Zo lieten we iemand aan het woord die op zijn achttiende alleen ging wonen in een vervallen pand. Hij sprak de andere bewoners hierop aan en samen knapten ze het hele gebouw op. Vooral onze Nederlandse collega’s waren hiervan onder de indruk want doorgaans worden projecten opgezet vanuit problemen in plaats van successen.”

"Je krijgt inspiratie om nieuwe dingen te proberen of je ziet in de praktijk hoe je het niet wil doen"

Alle remmen los

voices youth3Dat is dan ook meteen één van de grote voordelen voor Joachim om deel te nemen aan dit internationale project: “Je netwerk breidt op een korte tijd immens uit. Je krijgt inspiratie om nieuwe dingen te proberen of je ziet in de praktijk hoe je het niet wil doen. Anderzijds is het een zeer intensief project dat er zomaar eventjes bijkomt. Je krijgt als partner 20.000 euro waar je alle activiteiten onder mag brengen die verband houden met de uitwisseling. Dat is een groot bedrag maar in ruil moet je veel administratie in orde brengen. Tenslotte vraagt het veel energie om je groep jongeren gemotiveerd te houden want bij de minste tegenslag haken ze af. Zo gingen we normaal met zeven jongeren naar Zweden maar uiteindelijk gingen er maar drie mee. Dat neemt niet weg dat het voor die drie een onvergetelijke ervaring was. Ik zag ze ter plaatse werkelijk openbloeien. Zo voelt Luna zich niet altijd goed in een grotere groep maar toen ze de klik maakte, ontpopte ze zich als een echte woordvoerder die haar ervaringen uit haar woelige jeugd in vlekkeloos Engels deelde met de rest van de groep. Dat was echt knap om te zien. Ook Kashif die door zijn gebrekkig Engels vreesde weinig contact te kunnen leggen, gooide alle remmen los.”

"Luna ontpopte zich als een echte woordvoerder die haar ervaringen uit haar woelige jeugd in vlekkeloos Engels deelde met de rest van de groep"

Kashif: “Het was spannend om naar Zweden te vliegen. Als kind had ik dat eens gedaan maar herinnerde mij dat niet meer. In het begin was dat wel eng maar eigenlijk vond ik vliegen best plezant. Ik had in de groep schrik om fouten te zeggen in het Engels maar uiteindelijk viel dat allemaal goed mee. Toen de Zweden en Nederlanders ons op hun beurt kwamen bezoeken, heb ik zelfs een hele rondleiding gegeven in de wijk Casablanca. Ik vond vooral het samenzijn met andere jongeren en je eigen mening geven over de gang van zaken het belangrijkste.”

Ann Palmers, juni 2015

Lees ook de vorige reportages