Samenlevingsopbouw

  • ontwikkelt samen met kwetsbare werkzoekenden oplossingen die de arbeidsmarkt voor hen toegankelijker maakt
  • werkt samen met VDAB, OCMW en welzijnsactoren aan begeleidingsformules op maat in de zoektocht naar werk
  • eist voor iedereen een toereikend inkomen - uitkering of loon - om menswaardig te kunnen leven

 

Smaakmakers

Intercompetent

Het project Intercompetent kijkt op een nieuwe manier naar de competenties van kortgeschoolde, anderstalige werkzoekenden. Werkzoekenden, uitzendconsulenten en bedrijfsleiders ontwikkelen samen de ACT-tool: Actief Competenties Toetsen. Het opzet is dat mensen tijdens het sollicitatieproces hun talenten en competenties kunnen laten zien, ook al zijn ze de Nederlandse en de digitale taal niet (zo) machtig. De partners: het onderzoeksbureau Tempera, het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten, de uitzendkantoren Ago Jobs & HR, Asap.be en Samenlevingsopbouw in Antwerpen en Mechelen. Intercompetent liep van 2017 tot 2019 met financiering door het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Sinds januari 2020 gebruikt een aantal kantoren van Asap.be in de regio Antwerpen ACT als eerste kennismaking met kandidaten voor kort- en ongeschoolde jobs. Ook arbeidsbemiddelaars van VDAB in de regio Mechelen-Rupel gebruiken ACT als een goed instrument om zicht te krijgen op competenties van werkzoekenden.

>> Ontdek hoe dit in z'n werk gaat in het filmpje hiernaast

Ouders in Actie

Het project volgde werkarme gezinnen in Roeselare. Gezinnen met een laag inkomen en meervoudige problemen. Het ging om alleenstaande ouders, meestal moeders. De deelnemers kregen individuele- en groepsondersteuning op maat. De ondersteuning was aanvullend bij de trajecten van de partners op het gebied van werk en welzijn. Wekelijks was er het Jobatelier, een laagdrempelig ontmoetingsmoment, in het CC De Spil. De groep werkte motiverend en daardoor zagen mensen opnieuw een toekomst, een pad. Deelnemen gebeurde op vrijwillige basis, zonder stok achter de deur. De lokale partners waren VDAB, OCMW, CAW, ACV, ABVV en Samenlevingsopbouw. Het project liep af eind 2019 met een periode van nazorg in 2020. Tijdens de coronaperiode worden deelnemers actief opgevolgd en ondersteund.

>> Ontdek hoe dit in z'n werk gaat in het filmpje hiernaast

Patchwork - Poolen van werknemers

In Patchwork zoeken we uit of het poolen van werknemers nieuwe kansen op duurzame tewerkstelling kan creëren voor werkzoekenden in een kwetsbare positie. Door werknemers te poolen, kunnen bedrijven piekmomenten opvangen. De idee is dat verschillende werkgevers arbeiders uitwisselen voor manuele en routinematige niet-manuele jobs o.a. in de kleinhandel, de productie-industrie, logistiek en de horeca. 

>> Lees meer