Samen staan we sterker! Daarom bundelen de instituten de krachten in het samenwerkingsverband Recht op Arbeid. Met onze projecten tonen we wat werkt. Onze praktijkervaringen vertalen we in beleidsvoorstellen. Samen met mensen in kwetsbare posities leggen we voorstellen voor structurele verandering op de beleidstafels. Zo bouwen we mee aan een sterker sociaal beleid.

 

W4  -  Wij Willen Waardig Werk
Inspiratiedag voor een toegankelijke arbeidsmarkt

Werkzoekenden en opbouwwerkers ontwikkelen op verschillende plaatsen in Vlaanderen goede praktijken en oplossingen die de arbeidsmarkt toegankelijker moeten maken voor kort- en laaggeschoolden.

Op 20 november 2018 presenteerden zij hun praktijken en beleidsvoorstellen in het Vlaams Parlement. De beleidsmakers kregen gefundeerde ideeën mee en veel inspiratie om de weg te bereiden naar toegankelijk en waardig werk, ook voor de meest kwetsbare werkzoekenden.

Onze beleidsaanbevelingen 

Focus op Talent

Digitalisering

Werk en Welzijn

Jongeren en Arbeid

Discriminatie

 

Investeer in een integrale aanpak

>> Het verhaal van Timothy

 

Helder spreken over de arbeidsmarkt

cover lexicon arbeidsmarkt 220X172

 

>> Download de verklarende woordenlijst