Samenlevingsopbouw pleit voor een heroriëntering

De woonbonus heeft niet het gewenste effect. De doelstelling was om de aankoop van een woning betaalbaar te maken. In plaats daarvan drijft de woonbonus de prijs van een gezinswoning alleen maar op. Dat concluderen onderzoekers van de KU Leuven. Zij zien nog meer nadelige gevolgen.

>> Lees hun conclusies


Samenlevingsopbouw pleit samen met vele partners voor een heroriëntering en een meer selectieve inzet van de woonbonus, en dit voor alle nieuwe contracten na 2014 (in een afbouwscenario). Met de middelen die hierdoor op termijn vrijkomen, kan er werk gemaakt worden van de broodnodige ondersteuning en uitbouw van zowel de private als sociale huurmarkt. We scharen ons hiermee expliciet achter het beleidsadvies van de Vlaamse Woonraad (29 janauri 2013). De heroriëntering van de woonbonus impliceert overigens niet dat er geen middelen meer ingezet worden ter ondersteuning van eigendomsverwerving. Deze moeten echter meer selectief worden toegekend aan de gemiddelde en lagere inkomenscategorieën.

>> Lees het memorandum 'Ieders stem telt, 2014'


Naar het nieuwsoverzicht