Federale Prijs Armoedebestrijding 2014

Deze jaarlijkse prijs beloont vernieuwende en creatieve projecten die tegen armoede strijden. Op 25 juni reikte staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Maggie De Block de prijs uit aan drie laureaten en zes genomineerden. Het project Arm in Arm Wonen, dat ondersteund wordt door Samenlevingsopbouw Antwerpen stad, behoort tot de genomineerden en ontving 1.250 euro. De laureaat voor het Vlaams Gewest zijn de Antwerpse collega's van Recht-Op vzw voor het project Tienerouders. Zij maakten onder meer de documentaire 'Vechten voor morgen' die wordt ingezet als vormingscampagne door de jongeren (bekijk de trailer).

Het Woonproject

De groep Belgisch-Marokkaanse gezinnen van Arm in Arm Wonen zoekt creatief naar oplossingen voor woonproblemen die veel grote gezinnen in hun situatie ervaren. De gezinnen vinden geen woning die gezond, betaalbaar en aangepast is aan hun noden. Met ondersteuning van Samenlevingsopbouw brengen ze de problemen in kaart, gaan ze in gesprek met beleidsmakers en werken ze aan concrete oplossingen.  Momenteel bezetten acht gezinnen woningen van de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning, in afwachting van renovatie. De gezinnen betalen een bezettingsvergoeding en 'bewaken' de gebouwen. Omdat dit een tijdelijke oplossing is, werken ze hard aan een innovatief renovatiesysteem/woonsysteem als oplossing op lange termijn. Hun vertrekpunt zijn negen leegstaande en te renoveren eensgezinswoningen. De panden worden in erfpacht genomen door De Ideale Woning en via creatieve pistes samen genrenoveerd. Dit project levert pionierswerk om nieuwe woonsystemen te ontwikkelen door samenwerking tussen mensen in armoede, bedrijven, overheid, burgers en middenveld.

Opbouwwerkster Lief Vogels en de vrijwilligers zijn erg tevreden met de prijs die ze kregen. "Het geld is meer dan welkom voor de renovaties die op stapel staan. En daarenboven is het een bijzondere erkenning voor onze jarenlange inzet om woonproblemen van grote gezinnen aan te kaarten en aan te pakken."

>> Lees 'En toch zijn wij geen krakers' (De Standaard, 14 mei 2014)

>> Lees meer over de Federale Prijs Armoedebestrijding


Naar het nieuwsoverzicht