10 maart 2016, Provinciaal Administratief Centrum, Gent

Sociale cohesie is de lijm die de samenleving bijeen houdt. Sociale cohesie helpt mensen vooruit te komen in het leven, creërt groepssolidariteit, geeft vertrouwensvolle relaties, bevordert het welbevinden van individuen en samenlevingen.

Het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen is ervan overtuigd dat sociale cohesie in wezen een lokaal verhaal is en daar zijn plaats verder moet vinden in een continue beleidsaanpak. Daarom organiseert het provinciebestuur, nu zij deze taak beleidsmatig verder moet doorgeven aan de Vlaamse overheid, over dit thema een afsluitend ontmoetingsmoment voor de lokale besturen en alle geïnteresseerden.

Riet Steel en Wannes Degelin van Samenlevingsopbouw Vlaanderen en Gent brengen een praktijkvoorbeeld en het belang van een integrale aanpak.

Deelname is gratis. Inschrijven (noodzakelijk!) kan hier tot 7 maart 2016

 

werkdag op de site>> De Site, een project van Samenlevingsopbouw Gent

 

 

 


Terug naar het nieuwsoverzicht