Een socialer en eerlijker Europa tot stand brengen is een topprioriteit voor deze Commissie

Na een uitgebreide consultatie stelde de Europese Commissie op 26 april ll. haar langverwachte Sociale Pijler voor. De tekst presenteert 20 essentiële beginselen en rechten die moeten bijdragen tot eerlijke en goed werkende arbeidsmarkten en socialezekerheidsstelsels.

De 20 principes zijn onderverdeeld in 3 categorieën: gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt, eerlijke arbeidsomstandigheden, en sociale bescherming en inclusie. Dit laatste luik bevat zowel bepalingen over werkloosheidsuitkeringen als het recht op toegankelijke gezondheidszorg en een menswaardig inkomen voor mensen met een beperking. De Commissie lanceerde ook al een aantal concrete voorstellen om deze principes in de praktijk te brengen. Ze zal de vooruitgang in de EU op sociaal vlak opvolgen door middel van een sociaal scorebord.

 

>> Persbericht over de Europese Pijler van sociale rechtenEuropa

>> Standpunt van het Social Platform

>> Sociale Pijler: welke uitdagingen en kansen voor Vlaanderen?
30 mei 2017, Vleva, Brussel

Gedachtenwisseling met Vlaamse beleidsmakers en vertegenwoordigers van het middenveld tijdens rondetafelgesprekken

Terug naar het nieuwsoverzicht