100 visitatierapporten beschikbaar


De eerste visitatieronde bij de sociale huisvestingsmaatschappijen is afgewerkt. 100 visitatierapporten zijn beschikbaar op de website van Wonen-Vlaanderen. Het draaiboek 'prestatiebeoordeling sociale huisvestingsmaatschappijen' werd bijgeschaafd en vormt de leidraad bij de visitaties in de tweede ronde die start in oktober 2017 en loopt tot juni 2022.

Goede praktijken

Bij elke visitatie gaat de commissie ook expliciet op zoek naar goede praktijken die een voorbeeld kunnen zijn voor andere SHM's. Heel wat van die goede praktijken gaan over vormen van samenwerking met Samenlevingsopbouw: de ondersteuning van de bewoners, bevorderen van de huudersparticipatie, het samenleven in de buurt, ondersteunen van bewonersinitiatieven door inzet van buurtwerk. Het rapport 'Buurtgericht werken in nieuwe sociale woonwijken' (De Vlashaard, Wevelgem) en de checklist 'Bouwen van sociale woningen in kleine kernen' (Woonmaatschappij Ijzer en Zee, Veurne) zijn voorbeelden van concrete projectresultaten.

 

>> Bekijk nog meer goede praktijkenvisitatierapport SHM2

 

 

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht