Kansarmoedecijfers van Kind & Gezin: een stijging van 12% naar 12,81%

“Het is duidelijk dat het Vlaamse armoedebeleid stevig herbekeken moet worden,” zeggen het Netwerk tegen Armoede, Caritas Vlaanderen en Samenlevingsopbouw na de bekendmaking van de kansarmoedecijfers van Kind & Gezin. Vooral in de centrumsteden en bij kinderen met een moeder die bij haar geboorte niet de Belgische nationaliteit had, neemt de armoede sterk toe.

De drie organisaties doen samen alvast deze voorstellen:

  • de meest preventieve oplossing is het verzekeren van voldoende kwaliteitsvolle, energiezuinige en betaalbare woningen voor gezinnen in armoede
  • een andere preventieve oplossing is het stevig inzetten op rechtentoekenning
  • het voorzien van werkbaar werk voor mensen in armoede is een aspect dat versterking verdient
  • op korte termijn zijn maatregelen nodig die de factuur voor elektriciteit, gas en water voor mensen in armoede duurzaam verlagen
  • een daling van de kinderarmoede realiseren via het nieuwe kinderbijslagsysteem

kinderarmoede

>> Een uitgebreide toelichting leest u in het persbericht van 16 juni 2017

  

Terug naar het nieuwsoverzicht