Een evaluatie

10 jaar lang al confronteert Decenniumdoelen2017 het Vlaams en federaal beleid met hun resultaten op vlak van armoedebestrijding. 10 Armoedebarometers meten 6 duidelijke en haalbare doelstellingen op het vlak van wonen, gezondheid, onderwijs, inkomen, werk en samen leven. Deze 10 geven een scherp beeld van 10 jaar armoedebestrijdingsbeleid.

Al 10 jaar beloven de verschillende regeringen de armoede te bestrijden, de (kinder-) armoede te halveren, mensen die leven in armoede boven de armoedegrens te tillen ...
Niets daarvan, geen enkele barometer toont fundamenteel een verbetering. Integendeel, stuk voor stuk staan ze op rood.

Decenniumdoelen is het samenwerkingsverband tussen armoedeorganisaties, middenveld, mutualiteiten en vakbonden met als doel de halvering van de armoede. Ook Samenlevingsopbouw is partner.


cover 10jaar armoedig beleid

"Het is tijd voor een ander verhaal en een ander beleid"

>> De Decenniumdoelen gewogen

 

 

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht