Wat als water en energie onbetaalbaar zijn?

Studiedag, 4 december 2017, AROMA, Brussel


"Leven zonder nutsvoorzieningen is leven in bittere armoede." Dat zei voormalig minister Leo Peeters toen hij 20 jaar geleden de omzendbrief over het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water uitstuurde. Ondertussen is er heel wat veranderd op het vlak van regelgeving en hulpverlening. Soms is het moeilijk om door het bos de bomen nog te zien.

Hoe ga je als maatschappelijk werker aan de slag om water- en energiearmoede terug te dringen? Hoe bouw je de LAC verder uit in jouw OCMW zodat het een krachtig instrument wordt om afsluitingen te vermijden? Voorstelling van de inspiratienota en webtool over goede praktijk.

Een initiatief van Samenlevingsopbouw, VMM, VREG en VEA.


water

>> Bekijk het programma en hoe inschrijven

 

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht