Crisisplatform Wonen

Actie, 12 december 2017, Brussel


Onder de vlag Crisisplatform Wonen voerde Samenlevingsopbouw samen met 13 andere middenveldorganisaties actie in Brussel en werd het Dossier Huisvesting gelanceerd. Het dossier stelt de grote nood aan huurwoningen aan de kaak. Zowel op de private als sociale huurmarkt is er een groot structureel tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen. Een steeds grotere groep huurders moet wachten op een woonkans.

Met deze actie vragen de middenveldorganisaties om snel en duurzaam in te grijpen op de woonmarkt. Behoorlijke huisvesting is en blijft een recht voor iedereen.

Crisisplatform Wonen dat zijn: Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Vlaams Huurdersplatform, HUURpunt, Orbit vzw, Caritas Vlaanderen/Internationaal, Netwerk tegen Armoede, Groep CAW - Centra Algemeen Welzijnswerk Vlaanderen, Samenlevingsopbouw, Beweging.net, Minderhedenforum, Platform Kinderen op de vlucht, SOM Federatie van Vlaamse Sociale Ondernemers, Protestants Sociaal Centrum Antwerpen, Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas.


cover dossier crisisplatform wonen 220x172

>> Lees het Dossier Huisvesting

>> Persbericht, actie 12 december 2017

 

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht