Alternatief Rapport Kinderrechtencoalitie


De Kinderrechtencoalitie, een netwerk van 27 ngo's, maakt om de vijf jaar het Alternatief ngo Rapport voor het VN Kinderrechtencomité in Genève. Het rapport geeft een stand van zaken over de naleving van het kinderrechtenverdrag in ons land, en informatie om tot grondige aanbevelingen te komen voor België. In juni presenteert de Kinderrechtencoalitie het rapport in Genève, samen met de Kinderrechtencommissaris, Unicef, Unia en de Franstalige tegenhangers. 

Het voeren van een integraal kinderrechtenbeleid is een verantwoordelijkheid voor elk beleidsniveau. Ook lokale besturen hebben instrumenten in handen om kinderen te beschermen, te beluisteren en te ondersteunen. Speciaal voor het lokaal niveau worden de relevante beleidsaanbevelingen uit het Alternatief Rapport samengevat en gebundeld in een handige poster.

 

>> lees meer over 'Kinderrechten als kompas voor lokale besturen'kinderrechtencoalitie

>> bekijk de poster

>> het Alternatief Rapport van de ngo's


 

Terug naar het nieuwsoverzicht