Samenlevingsopbouw steunt de verwerping van de wetswijziging

Op 25 april 2018 bekijkt het Grondwettelijk Hof of de wetswijziging die gemeenschapsdienst mogelijk maakt, geen inbreuk is op de grondrechten.

Gemeenschapsdienst is een maatregel van 2016 die werd ingevoerd via de Wet Borsus. Die maatregel zegt dat OCMW’s een leefloner een contract kunnen aanbieden dat hen verplicht arbeid te verrichten voor de gemeenschap. Het staat leefloners vrij om hierop in te gaan, al is de machtsbalans tussen beide contractpartijen duidelijk niet in evenwicht. Mensen met een leefloon zijn voor hun inkomen immers afhankelijk van het OCMW. In de praktijk zet deze wetswijziging de deur open voor verplicht vrijwilligerswerk voor uitkeringsgerechtigden.

Met deze aanpak laten we toe dat de armsten en de meest kwetsbaren gratis aan het werk worden gezet. Bovendien verdringt het systeem bestaande en betaalde banen, omdat die worden ingevuld door gratis werkkrachten. Samen met vele middenveldorganisaties wil ook Samenlevingsopbouw deze ingreep een halt toe roepen.
 

boycot gemeenschapsdienst

>> Waarom deze boycot?

>> 'Gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen geen goed idee'
Samenlevingsopbouw uit haar bezorgdheden over de gemeenschapsdienst al sinds de invoering ervan

 

 

 

 Terug naar het nieuwsoverzicht