"CLT's zijn voorbeelden van beter wonen, maar ook lokale groeipolen van beter samenleven"


Begin juni kondigde Antwerps burgemeester Bart De Wever een vernieuwend ‘Antwerps woonmodel’ aan, gestoeld op Community Land Trust (CLT). Ook in Leuven en Gent bestaan plannen of wordt gestart met de bouw van CLT-woningen. Het verst staat CLT Brussel. Op basis van een gewestelijke reglementering en financiering ontwikkelen ze daar momenteel 7 projecten.

Het CLT-idee kwam overwaaien uit de VS als woonoplossing voor stadsbewoners met lagere inkomens. Hun betaalbare woning brengt comfort en woonzekerheid, en helpt hen bovendien om een bescheiden gezinsvermogen op de bouwen.

Als CLT-pioniers zijn we verheugd met de hoge vlucht die het CLT-basisprincipe van gescheiden grond en woning als woonoplossing, de laatste weken neemt. Het is een model dat verankerd kan worden in een sociaal woon- en grondbeleid. Maar CLT's bieden nog zoveel meer dan goedkopere woningen. Ze geven bewoners de kans om samen aan de slag te gaan in en met de buurt.

Met projecten in gang of op stapel in Gent, Leuven en Antwerpen is het nu misschien aan het hogere Vlaamse echelon om iets te ondernemen? Het Brussels Gewest ging reeds voor en zorgde voor een duidelijk wettelijk kader en financiering voor haar CLT. Laat ons hier geen Antwerps, Gents of Brussels woonmodel van maken, maar een inclusief verhaal dat overal te lande ten goede komt aan de mensen die er nood aan hebben.


logo CLT vlaanderen

>> lees het opiniestuk van Samenlevingsopbouw en Community Land Trust Gent

 

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht