Meer dan een oranje knipperlicht


33 lokale Armoedebarometers geven een beeld van wat armoede betekent voor die gemeenten en wat de uitdagingen zijn. De cijfers verduidelijken hoe erg het gesteld is met de armoedesituatie en zetten de verantwoordelijkheden op scherp. Gemeenten hebben de opdracht om binnen hun bevoegdheden het welzijn van alle bewoners te realiseren. Vlaanderen en de federale overheid zorgen voor de middelen, instrumenten of de contouren van het gemeentelijk armoedebestrijdingsbeleid. Bovendien is elke gemeente medeverantwoordelijk voor de armoedecijfers van de naburige gemeente.

Armoedebestrijding vraagt een totaal beleid, op alle domeinen. Gemeenten kunnen een armoedebestrijdingsbeleid voeren: met de armoedetoets, een sociaal woonbeleid, toegankelijke scholen, voldoende kinderopvang, een inclusief leefloonbeleid, een outreachende werking, een sociaal energiebeleid, samenwerking met armoedeorganisaties, middenveld en welzijnsactoren, diensten waar ze echt nodig zijn, samen met andere gemeenten werk maken van sociale economie. Dit zijn de elementen die in de komende bestuursakkoorden terecht moeten komen.

De lokale Armoedebarometer is een initiatief van Decenniumdoelen. Samenlevingsopbouw is lid van de coalitie.


armoedebarometer

>> Lees het persbericht (8 oktober 2018)

>> Bekijk 'Armoede is ook lokaal' op DecenniumdoelenTerug naar het nieuwsoverzicht