12 mei 2019 - Manifestatie in Brussel

Mars voor het klimaat en sociale rechten voor iedereen
Vertrek Brussel-Noord om 13u30

Hart Boven Hard roept op om, twee weken voor de verkiezingen, samen op straat te komen en duidelijk te maken waar deze verkiezingen echt over moeten gaan. We slaan de handen in elkaar voor een duurzame, solidaire en inclusieve samenleving. Omdat alles met elkaar verbonden is: geen klimaatbeleid zonder sociale rechtvaardigheid, geen strijd tegen ongelijkheid zonder oog voor de planeet. Spring mee op de kar! Samen op straat, voor mens en klimaat.


rights now 12mei19

>> Verneem alles over Right(s) Now!

 

 

 

Verkiezingscampagne 'Komaf Met Armoede'

De campagne van Decenniumdoelen, waar ook Samenlevingsopbouw deel van uitmaakt, daagt alle politieke partijen uit werk te maken van armoedebestrijding. Zeven prioriteiten staan centraal: een eerlijke fiscaliteit, het optrekken van vervangingsinkomens en bijstandsuitkeringen tot boven de Europese armoedegrens, werkgelegenheid in de sociale economie, een sterke solidaire verplichte ziekteverzekering, aandacht voor de maximumfactuur voor het secundair onderwijs, meer kwaiteitsvolle en betaalbare woningen, een duurzaam en eerlijk energiebeleid, werk maken van een non-discriminatiebeleid.

logo komaf met armoede 

>> Bekijk de voorstellen

 


 

Terug naar het nieuwsoverzicht