In een open brief van 4 september uit een verenigd middenveld haar bezorgdheid over de toekomst van onze samenleving en de positie van mensen die het moeilijk hebben.

Veel van de organisaties die de brief hebben ondertekend – onder wie Samenlevingsopbouw- komen op voor mensen die tegen uiteenlopende maatschappelijke problemen aanlopen. Te weinig degelijke en betaalbare woningen, een arbeidsmarkt waarop geen plaats is voor iedereen, racisme, enzovoort. Niemand zal erbij winnen als we er niet met z’n allen naar streven om die problemen op te lossen.

Onze opbouwwerkers zetten zich dagelijks in voor mensen in een kwetsbare positie. Samen met hen werken ze aan concrete oplossingen. Toegewijd, met beide benen op de grond en de voeten in de modder, in de week, ’s avonds en in het weekend. En dat willen ze blijven doen zolang het nodig is.  

Lees de open brief.