Schrijf je in voor de themadag over CLT op donderdag 26 september in Gent

Voor veel mensen die met een klein inkomen moeten rondkomen, is het onmogelijk om een woning te kopen of zelfs te huren. Samenlevingsopbouw werkt aan alternatieven om degelijk wonen weer betaalbaar te maken. Eén daarvan: wonen op gemeenschapsgrond.

Vind maar eens een huis dat in orde is als je er alleen voor staat met een kind, als je moet leven van een klein pensioen of als je met twee lage inkomens een gezin van vier moet onderhouden. Evident is dat niet. Veel mensen in die situatie komen in woningen terecht waar het binnen regent, er schimmel op de muren staat en de elektriciteit niet in orde is. Of ze wonen goed, maar ze houden amper iets over om te leven.

Community Land Trust: gemeenschappelijke grond en participatie

CLT tegel themapg 220x172Een manier om wonen weer goedkoper te maken, is mensen de mogelijkheid bieden om enkel een woning te kopen, zonder de grond. Dat model is overgewaaid uit de Verenigde Staten en heet Community Land Trust (CLT). Samenlevingsopbouw introduceerde het samen met partners in Brussel en intussen zijn er over heel België CLT-projecten.

Binnen het CLT-model, behoort de grond toe aan een aparte, gemeenschappelijke structuur. Er zijn tal van manieren waarop die de grond kan verwerven: via een gift, subsidies, juridische figuren als erfpacht en opstal... Zo plant CLT Gent in Meulestede grond in erfpacht te nemen van het stadsontwikkelingsbedrijf sogent. De constructie is zodanig dat kopers bij verkoop maar een kleine meerwaarde krijgen en daardoor noch winst, noch verlies maken. Zo blijven de woningen betaalbaar voor toekomstige kopers.

Mieke is kandidaat-bewoonster van CLT Gent, waarin Samenlevingsopbouw Gent een trekkersrol heeft. Ze verwoordt mooi hoe CLT niet alleen om betaalbaar en degelijk wonen gaat, maar ook om participatie. “Wat mij zo aanspreekt, is dat ik word uitgenodigd om mee na te denken vanuit mijn eigen ervaringen, om mee inspanningen te leveren en om zelf zaken uit te werken. Mee aan tafel zitten en samen oplossingen uitwerken is een ongelooflijke opsteker voor mensen in armoede.”

26/9: Ervaringsuitwisseling over CLT

Het CLT-model klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. Een CLT oprichten heeft heel wat voeten in de aarde. In opdracht van CLT Gent en ondersteund door Samenlevingsopbouw werkte Rasschaert Advocaten een gedetailleerd draaiboek  uit. Daarnaast werden ook beleidsaanbevelingen geformuleerd. Want als we willen dat CLT’s echt werkbaar worden, dan moet het Belgische wetgevende kader worden aangepast.

Zowel het draaiboek als de beleidsaanbevelingen worden voorgesteld tijdens de peer-to-peer dag die Samenlevingsopbouw Gent op donderdag 26 september 2019 in Gent organiseert. Schrijf je snel in!


>> Lees meer over andere alternatieven van Samenlevingsopbouw om degelijk wonen betaalbaar te maken voor mensen met een bescheiden inkomen.


Terug naar het nieuwsoverzicht