Tijdelijke Bezetting Sociale Leegstand geeft een duidelijk signaal


In Vlaanderen grijpt de wooncrisis om zich heen. Voor steeds meer mensen is een betaalbare, kwaliteitsvolle woning een verre droom. Het project Tijdelijke Bezetting Sociale Leegstand (TBSL) biedt een oplossing.

Ondanks de hoge woonnood staat 10 procent van de sociale woningen leeg. Vaak wachten ze op renovatie. Jammer genoeg duurt het even voor deze werken kunnen beginnen. Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen kwam op het idee om deze tijdelijk leegstaande panden aan de helft van de marktprijs ter beschikking te stellen aan gezinnen die dreigen op straat komen te staan.

Het verhaal van Mario

TBSL MarioMario is één van de mensen die er dankzij TBSL weer bovenop kwam. Nadat zijn moeder in 2003 sterft, geraakt hij op de dool. Hij wordt op drugs betrapt en belandt zelfs een poos in de gevangenis. Na z’n vrijlating slaagt hij er niet in om een goede woning te bemachtigen. Mario moet bij ’t Sas aankloppen, de nachtopvang voor dak- en thuislozen in Brugge. Uiteindelijk vindt hij via TBSL toch een dak boven het hoofd. Dat biedt hem ademruimte en de kans opnieuw stappen vooruit te zetten.

Vandaag woont Mario in een studio. Hij besloot in collectieve schuldbemiddeling te gaan en is trots op z’n job als werfleider. “Vroeger stormde ik door het leven, maar gelukkig heb ik enkele belangrijke lessen geleerd. Nu sta ik met plezier op, ga graag werken en heb absoluut geen behoefte meer aan het leven dat ik vroeger leidde.”

Een tijdelijke thuis kan wonderen doen

TBSL biedt mensen de kans om 6 à 9 maanden tot rust te komen, hun administratie op orde te krijgen, en ondertussen met de nodige begeleiding naar een permanente woning te zoeken. Sinds het begin van het project kregen 60 gezinnen tijdelijk een woning aangeboden. Meer dan 75 procent vond na verloop van tijd een structurele oplossing.

Kanarie in de koolmijn

Ondanks Mario’s succesverhaal blijft TBSL een tijdelijke oplossing. Vooral grote gezinnen en gezinnen met een andere etnisch-culturele achtergrond vinden nog steeds moeilijk een permanente woonst. Het grote pijnpunt blijft het tekort aan grote en betaalbare woningen, zowel op de private huurmarkt als in de sociale huisvesting. Dit project fungeert als de kanarie in de koolmijn. De vraag naar tijdelijke noodopvang overstijgt het aanbod, zeker voor mensen uit de laagste inkomensklasse.

Daarom geeft Samenlevingsopbouw met Tijdelijke Bezetting Sociale Leegstand een duidelijk signaal aan de overheid om voluit te investeren in kwalitatieve en betaalbare woningen.


>> Lees meer over het project Tijdelijke Bezetting Sociale Leegstand van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen


Terug naar het nieuwsoverzicht