Voor een maximale impact werken de acht regionale vzw’s van Samenlevingsopbouw nauw samen. Jarenlang speelde Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw daarbij een belangrijke trekkersrol. In januari 2018 ging Samenlevingsopbouw Vlaanderen op in SAM, steunpunt Mens en Samenleving.
Deze week kregen we te horen dat SAM maar liefst 27% moet besparen. De medewerkers van Samenlevingsopbouw zijn ongerust over de impact van deze besparing voor mensen in een kwetsbare positie.

We vroegen een aantal collega’s om meer uitleg te geven bij hun bezorgdheden. Wat is de meerwaarde van SAM voor hun werk en dus voor mensen die dagelijks worden geconfronteerd met maatschappelijke problemen op vlak van wonen, werk, onderwijs ...?


Stefan Goemaere,
Opbouwwerker Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen

“Om out-of-the-box te denken moet je ‘de box’ goed kennen. SAM, en dan vooral de collega’s van het vroegere Samenlevingsopbouw Vlaanderen, zorgen daar mee voor. Zij maken van mij een betere, meer innovatieve opbouwwerker."

Leen Smets,
Opbouwwerker, Samenlevingsopbouw Antwerpen Provincie

“Al vele jaren kijkt de Vlaamse overheid in onze richting voor input over energiearmoede en gaat ze met onze beleidsaanbevelingen aan de slag. Voor ons is het een meerwaarde om de expertise van SAM - voor 2018 Samenlevingsopbouw Vlaanderen - mee te nemen. Dankzij de inbreng van een helikopterblik en grondige kennis over regelgeving, is SAM voor ons een klankbord.”

Sounia Agourram
Opbouwwerker Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad

“We pionierden binnen ons project om de impact van goed wonen op mensen in een kwetsbare positie te meten. SAM ondersteunde ons in die zoektocht. Tegelijkertijd ontwikkelden zij een kader waar anderen nu vlotter mee aan de slag kunnen. Dit is iets wat wij vanuit ons project niet alleen konden realiseren.”

Frank Vandepitte,
Beleidsmedewerker Samenlevingsopbouw Gent

“Een tijd geleden werkten we met enkele lokale Gentse partners het innovatieve woonproject Dampoort Knapt Op uit. Achteraf onderzochten we met het team Samenlevingsopbouw van SAM hoe we dit project naar het Vlaamse niveau konden opschalen. Bovendien bekeken we hoe we de collega’s die in de sector met wonen bezig zijn erbij konden betrekken. De ondersteuning door SAM heeft ons geholpen om ons project tot bij de minister en de administratie te brengen. Dat zorgde voor de oprichting van het Vlaamse Noodkoopfonds. Een fantastisch resultaat. Ik ben dan ook met verstomming geslagen dat de inhoudelijke coördinatie en afstemming via SAM aan de vooravond van de effectieve Vlaamse opschaling worden bedreigd.”

Ilse De Vylder,
Opbouwwerker, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen

“Het is heel nuttig om via SAM expertise aangeleverd te krijgen over regelgeving op vlak van onderwijs, scholenwerkingen, middelenverdeling, enzovoort. Daarnaast is SAM voor ons onderwijsopbouwwerk een brug tussen het praktijkveld en het Vlaamse beleid. SAM speelt een belangrijke rol in het bundelen van onze signalen en doorgeven op bovenlokaal niveau. Het zou jammer zijn mocht de Vlaamse overheid deze kans laten liggen om te weten wat er lokaal leeft bij scholen en bij gezinnen in een kwetsbare positie.”

Marieke Verdeyen,
Opbouwwerker Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad

“Onlangs volgde ik via SAM een vorming rond ethische dilemma’s. Als opbouwwerker word je daar voortdurend mee geconfronteerd. De vorming maakte het mogelijk om even uit te zoomen en stil te staan bij mijn ervaringen en aanpak. Ik heb het gevoel dat ik nu handvatten heb om beter met bepaalde dilemma’s om te gaan. Ik kijk ook uit naar de basiscursus over de opbouwwerkpraktijk, die elke nieuwe opbouwwerker binnen de twee jaar volgt. Ik hoor van collega’s dat die heel leerrijk is. Ik zie dat die cursus ervoor zorgt dat je als opbouwwerker niet op een eiland begint te werken, maar dat je je deel gaat voelen van een geheel. En dat heeft Samenlevingsopbouw nodig om zoveel mogelijk impact te hebben.”

Frank Mercado-Avalos
Opbouwwerker Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant

"De vormingen, reflecties en betrokkenheid tot het werkveld van SAM zijn voor mij een absolute meerwaarde om me te oriënteren en te versterken in mijn dagelijks opdracht: werken met mensen in een kwetsbare positie en in dialoog gaan met het beleid. Een waardevolle investering op langere termijn."

Jamal Belmahi
Projectcoördinator Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad

“SAM is voor mij een ruggengraat. Het is de plaats waar ik mijn praktijk kan aftoetsen om samen nieuwe methodieken te ontwikkelen of om nieuwe uitdagingen aan te pakken. Met de toename van polarisering en discriminatie in de samenleving, was het voor mij vanzelfsprekend om de ondersteuning te vragen van SAM. Zo bekeken we samen hoe we dit als opbouwwerkers kunnen aanpakken. Mijn verwachtingen waren hoog en de uitkomst was niet min. We organiseerden een vorming voor opbouwwerkers maar snel maakten we de overstap naar een traject met alle instituten voor samenlevingsopbouw. Bedankt SAM, om naar opbouwwerkers te luisteren, om hen te ondersteunen en om samen de samenleving een beetje te verbeteren. Zonder SAM komen de kwaliteit en het structureel aspect van mijn werk in het gedrang."

Joke Verlaet,
Opbouwwerker Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad

“Door de deskundige ondersteuning van SAM zijn we er in buurtwerking Dinamo in geslaagd de verhalen van mensen in een kwetsbare positie naar boven te krijgen. Het zorgde er ook voor dat we nu in heldere taal over ons werk vertellen.”

Lieke De Jans,
Beleidsmedewerker Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen

“Het pakket met zeven handelingskaders, dat SAM en voordien Samenlevingsopbouw Vlaanderen vanuit onze opbouwwerkpraktijk ontwikkelden, zit altijd in mijn rugzak. Ik gebruik ze tijdens overlegmomenten, begeleidingsmomenten met opbouwwerkers,... Ik weet nooit zeker wanneer ik ze nodig heb. Maar dat ik ze nodig heb staat vast. Voor mij behoren die kaders op vlak van professionele ondersteuning tot het beste dat er bestaat.”

Rudi Bloemen,
Opbouwwerker en teamcoördinator Samenlevingsopbouw Rimo Limburg

“De ondersteuning van SAM geeft een stevige wetenschappelijke onderbouw aan onze opbouwwerkpraktijk. Ook de helikopterblik van SAM is nuttig. Dat maakt het mogelijk om knowhow samen te brengen, methodieken te ontwikkelen en om de eigen kennis en competenties te voeden. Ik denk bijvoorbeeld aan de STEK, een methodiek voor betere sociale bescherming, ontwikkeld door SAM en gegroeid uit ons sectorproject ‘lokaal proactief kader’.”

Ann Hendriks,
Beleidsmedewerker Samenlevingsopbouw Gent

“De ondersteuning van SAM helpt de stedelijke en provinciale instituten van Samenlevingsopbouw om een gezamenlijke focus te hebben. Op dat vlak maakt SAM duidelijk een verschil.”

Lieve Lambrechts,
Opbouwwerker Antwerpen Provincie

“Niet te onderschatten is de logistieke ondersteuning die we via SAM krijgen, bij de organisatie van studiedagen bijvoorbeeld. Het maakt ruimte vrij om je als opbouwwerker te focussen op de kern van je werk.”

Lies Ryckeboer,
Communicatiemedewerker sector Samenlevingsopbouw

“Samenlevingsopbouw wil inspireren. We willen tonen dat het mogelijk is om samen met groepen van mensen in een kwetsbare positie te werken aan oplossingen voor maatschappelijke problemen, zoals de wooncrisis, het gebrek aan jobs voor kortgeschoolden, enzovoort. En heel belangrijk voor ons: we willen de stem van mensen die het moeilijk hebben laten horen. Dat kan enkel via goede communicatie, waarvoor we altijd op de ondersteuning (redactioneel, digitaal, grafisch,...) van SAM en het vroegere Samenlevingsopbouw Vlaanderen hebben kunnen rekenen. Hopelijk blijft dat zo.”

Jaouad El Bouzidi
O
pbouwwerker Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad

“SAM zorgt ervoor dat alle opbouwwerkers gevormd worden tot volwaardige opbouwwerkers. Tijdens de opleidingsdagen staan ze niet enkel stil bij de theorie van het opbouwwerk. Ze halen ook praktijkvoorbeelden aan. SAM betekende veel voor mij, door mij de nodige theoretische kaders en praktijkkaders mee te geven. Hierdoor heb ik het gevoel dat ik een volwaardige opbouwwerker ben.”

Maarten Van Camp,
Teamcoördinator Samenlevingsopbouw Brussel

“Dag in dag uit kunnen we beroep doen op SAM om ons op strategisch en verdiepend vlak vooruit te helpen en om ons visiegewijs constant bij de ‘opbouwwerk-les’ te houden. SAM helpt ons ook met een fantastisch uitgewerkt vormingsaanbod. Het nieuws van de besparingen dat me vandaag ter ore is gekomen, is bijzonder pijnlijk.”

Dirk Masquillier,
Directeur Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant,
Voorzitter sector Samenlevingsopbouw

“Of het nu gaat om coördinatie, onderzoek, methodiekontwikkeling, leer- en vormingsbeleid of communicatie, SAM maakt onze impact groter. Besparen op SAM is dus raken aan mensen in een kwetsbare positie.”


Terug naar het nieuwsoverzicht