In dichtbevolkte wijken leven veel mensen in kleine ruimtes. Ze hebben de straat en pleintjes nodig om te leven, mensen te ontmoeten, tot rust te komen en zich te ontplooien. Zeker jongeren. We weten al langer dat er meer moet worden ingezet op toegankelijke, groene publieke ruimte. De coronacrisis maakt die nood extra zichtbaar.

Nog meer thuis opgesloten zitten leidt soms tot onhoudbare situaties. De coronamaatregelen zijn ook niet altijd even duidelijk of houden geen rekening met de realiteit van veel jongeren. Op zaterdag 23 mei verscheen daarover het volgende in De Standaard, met aan het woord onder meer collega Ali El Moussaoui van het project Samen op Straat van Samenlevingsopbouw Antwerpen.

"Voor veel jongeren in deze dichtbevolkte wijk is de straat hun eerste living", zegt Filip Balthau, coördinator van jongerenorganisatie Jes Antwerpen. "Daar zitten de jeugd-, opbouw- en buurtwerkers die ze vertrouwen. Enerzijds vraagt de stad ons om die jongeren te bereiken die nu afhaken van school, hun werk kwijt zijn of zich thuis niet goed voelen. Van in het begin wist ik daarom: mijn mensen moeten de straat op. Tegelijk hebben ook onze mensen in verschillende wijken al aanvaringen gehad met de politie, waarbij ze moesten legitimeren dat ze aan het werk waren. Er zijn er zelfs die ook een boete hebben gekregen."

"Er is te weinig erkenning voor ons werk, en dat is zeker zo voor jongeren die al in een kwetsbare positie zitten en toch hun best doen om de maatregelen te respecteren", zegt El Moussaoui. "Met de cel diversiteit en de wijkteams is er een goede samenwerking. Maar sommige agenten die de jongeren niet persoonlijk kennen, schrijven zonder onderscheid boetes uit. We moeten opletten dat de schade door die aanpak niet te groot wordt."


We pleiten ervoor om creatief ruimte te blijven creëren voor jongeren en om daar jongeren bij te betrekken. Want zelf hebben ze vaak erg goede ideeën. Verder vragen we dat jeugdwerkers hun werk kunnen blijven doen: aanwezig zijn, een uitlaatklep zijn, oplossingen zoeken voor problemen waar jongeren tegenaan botsen en jongeren koppelen aan de gepaste hulp- en dienstverlening. En we zijn voor een aanwezige politie in wijken, die de ruimte heeft om jongeren te leren kennen, met hen in dialoog gaat en hen informeert.

>> Lees de volledige reportage in De Standaard 23 mei 2020 (met abonnement) © foto S. Steveniers


Terug naar het nieuwsoverzicht