Van bij het begin van de coronacrisis toonden opbouwwerkers van Samenlevingsopbouw creativiteit, dynamisme en flexibiliteit om de noden van mensen in kwetsbare posities op te vangen. Ook vandaag houden werkers nauw contact met wie hulp nodig heeft. De signalen die ze verzamelen komen op overleg met beleidsmakers. In juni zijn de groepswerkingen geleidelijk en coronaproof heropgestart. Het werd een uitzonderlijke zomer en het ziet ernaar uit dat ook de komende maanden 'bijzonder' zullen blijven.

Een korte terugblik.

Kom-Af zomert en Zomer in O. 

De vertrouwde zomeractiviteiten konden niet doorgaan. Dus stak Inloophuis De Kom-Af (Roeselare) met vereende krachten een ambitieus zomerplan in elkaar. En het cultureel evenement 'Zomer in O.' trok vijf weekends lang telkens naar een andere wijk in Oostende.

>> Lees meer

Boeken lezen of uitlenen is niet voor iedereen gemakkelijk

Het zomert in de bib! Nu heel wat mensen deze zomer dichtbij huis blijven, doen veel bibliotheken extra inspanningen om een breed publiek aan te trekken en focussen ze extra op kwetsbare doelgroepen.
Om de kinderen uit anderstalige en financieel kwetsbare gezinnen te bereiken tijdens de coronacrisis werkte de bib van Ronse samen met Samenlevingsopbouw. ‘Eigenlijk kwam de vraag van hen’, zegt Marlies. ‘De opbouwwerkers signaleerden dat kinderen die krap behuisd waren, zich verveelden en zich niet zinvol konden bezighouden. Tegelijkertijd maakten scholen zich zorgen om de leesachterstand die kinderen opliepen.’

Om hieraan tegemoet te komen en om in te spelen op de algemene vraag naar boeken tijdens de lockdown, startte de bib van Ronse met een afhaaldienst. Samenlevingsopbouw en de scholen verwezen gezinnen door naar deze dienst. Daarbovenop stelde de bib leespakketten samen op basis van de leeftijd en interesses van de kinderen. Sommige gezinnen haalden zelf hun pakket af, andere pakketten werden verdeeld via Samenlevingsopbouw. Om de financiële drempel weg te nemen, werd de boetevrije periode – die tijdens de coronacrisis gold voor alle leden van de bib – extra in de verf gezet én schonk de bib via Samenlevingsopbouw nog eens 75 kinder- en jeugdboeken die de kinderen mochten bijhouden.

>> Lees de hele reportage

Coronadagboeken 

Een alleenstaande moeder en een alleenstaande jonge vrouw lezen voor uit hun dagboek over hoe zij deze periode beleven: omgaan met een beperkt inkomen, eenzaamheid, de laptop die er niet is voor onderwijs op afstand ...


Terug naar het nieuwsoverzicht