200929 STEK fiets229 september, 10 uur, station Gent-Sint-Pieters. Vijfendertig deelnemers springen op de fiets en vertrekken in groepjes naar één van de STEK-praktijken in Gent en omgeving: De Broederij (volksbuurt Ledeberg), De Tuintjes (sociale woonwijk Nieuw Gent), De Zoete Inval (sociale woningen aan de Watersportbaan) en De Warme Wijktuin (havenbuurt Meulestede). Daar maken ze kennis met de werking en is er tijd voor uitwisseling. De deelnemers zijn opbouwwerkers van Samenlevingsopbouw en medewerkers van OCMW, CAW, Huis van het Kind en andere. Allemaal zijn ze betrokken bij een STEK ergens in Vlaanderen of Brussel.
 

De STEK, een doeltreffende aanpak voor meer en betere sociale bescherming

De STEK verwijst naar een veilige vertrouwde ontmoetingsplaats in de nabije omgeving waar mensen makkelijk binnenwandelen en warm onthaald worden. Bijvoorbeeld een buurthuis, sociaal restaurant of inloopcentrum. Het is een plek waar mensen elkaar op informele wijze ontmoeten en samen dingen doen. Ze kunnen er leren, onder andere over hun sociale rechten, maar ook over opkomen voor zichzelf. Mensen worden er op weg geholpen naar de juiste hulp- en dienstverlening en uitgenodigd om mee na te denken over een kwaliteitsvol aanbod.

Sociaal werkers van verschillende organisaties en disciplines werken er nauw samen: hulpverleners, opbouwwerkers, jeugdwerkers, sociaal-culturele werkers en andere. Ook vrijwilligers leveren een waardevolle bijdrage als bestuurder, lesgever of barverantwoordelijke. Allemaal zijn ze belangrijke spelers die elk vanuit hun specifieke rol en in een gelijkwaardige positie mee het verhaal van de STEK schrijven.

De STEK verhoogt voor meer mensen de kans om hun rechten op kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening en voldoende inkomen te laten gelden. In het gevarieerd aanbod is er extra aandacht voor mensen in maatschappelijk kwetsbare posities. Samen met de sociaal werkers gaan bezoekers aan de slag met ideeën over oplossingen die de dienstverlening kunnen verbeteren. Ze ondernemen actie en gaan in overleg met politici en bevoegde instanties over structurele veranderingen voor meer sociale bescherming die ook lotgenoten ten goede komen. Op die manier is de STEK een broedplaats voor sterkere sociale bescherming.

200929 STEK Astrid2Gents schepen Astrid De Bruycker verwelkomde de deelnemers en vond het fantastisch dat zoveel mensen uit diverse organisaties en plaatsen naar Gent waren afgezakt voor deze startdag. Zij vertelde hen hoe de Stad inzet op onderbescherming.

 

 

 

STEK-traject 20-23: de plannen

Mattia De Pauw van Samenlevingsopbouw, trekker van het traject: “Deze startdag is eigenlijk een ‘vervolgdag’ in een traject dat startte in 2016 met een kader voor ‘lokaal proactief handelen’. Vandaag staat het model de STEK er met zijn vier functies en vier principes. Klaar om bekend gemaakt te worden en uit te rollen in heel Vlaanderen en Brussel. Vlaams minister voor Armoedebestrijding, Wouter Beke, trok 1,5 miljoen euro uit voor de start van 16 nieuwe STEK-praktijken. Deze middelen gaan naar de acht regionale vzw’s van Samenlevingsopbouw die samen met lokale besturen en partnerorganisaties de werkingen opzetten.

De STEK-praktijken zijn divers maar kennen ook veel gelijkenissen. Over de vragen, uitdagingen en kwesties die werkers lokaal op hun pad tegenkomen, werken we ook op Vlaams-Brussels niveau sterk samen. Hoe we dat doen? We zetten in op bekendmaken van het model. Via vorming leren sociaal werkers het model goed kennen en raken er vertrouwd mee. Tijdens online-sessies kunnen werkers ervaringen uitwisselen en inspiratie delen. De komende jaren gaan we het model verder verdiepen. In focus- en werkgroepen pakken we de kwesties aan die in de verschillende STEK-praktijken terugkomen."

Wat vooraf ging

Het model de STEK werd ontwikkeld vanuit de praktijk van Samenlevingsopbouw, met de steun van SAM, steunpunt Mens en Samenleving. Van 2017 tot 2019 werden elf STEK-praktijken van Samenlevingsopbouw gevolgd in Vlaanderen en in Brussel. Het onderzoek verzamelde kenmerken, kwaliteiten en resultaten van de werkingen en bracht die in kaart. Dit materiaal leverde de bouwstenen voor het model.

>> Lees alles over de STEK in de digitale publicatie ‘De STEK, sterke zet voor sociale bescherming’ (2019)

Contact

Mattia De Pauw – Samenlevingsopbouw, Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
+32 475 46 89 26
Steven Rommel – SAM, steunpunt Mens en Samenleving, Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
+32 491 34 41 15


Terug naar het nieuwsoverzicht