De professionele inzet van opgeleide ervaringsdeskundigen is cruciaal in armoedebestrijding. Ervaringsdeskundigen zijn werknemers die vanuit hun opleiding, expertise en levenservaring een essentiële bijdrage leveren op de werkvloeren waar ze zijn tewerkgesteld. Zij zijn de brug tussen de leefwereld van mensen in armoede, dienstverlening en beleid.

Ook bij Samenlevingsopbouw zijn ervaringsdeskundigen aan de slag. Zij zijn belangrijke en noodzakelijke brugfiguren in de opbouwwerkprojecten en werking algemeen van de acht regionale vzw’s voor Samenlevingsopbouw. Zij kennen de leefwereld van mensen in armoede als geen ander en zetten zich in volle kwetsbaarheid, met hun levensverhaal, midden in de organisatie. Dit vergt heel wat ruggengraat en expertise, dag in dag uit. Daarom is een degelijke opleiding cruciaal.

Geen armoedebeleid zonder ervaringsdeskundigheid

Al 20 jaar krijgt De Link vzw middelen van het Ministerie van Onderwijs voor de coördinatie en ondersteuning van de opleiding tot ‘ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting’. Nu beslist minister Weyts om die omkadering stop te zetten en dat verontrust ons heel erg. De minister motiveert dat de subsidies uitdoven omdat hij op een andere manier aan armoedebestrijding wil gaan doen.

Oproep - teken de petitie

Teken de petitie van De Link vzw en zet zo de vraag om professionele opleiding voor ervaringsdeskundigen mee kracht bij.


Terug naar het nieuwsoverzicht