Ruimte voor constructief kritische stemmen


Maandag besliste Vlaams minister van Samenleven Bart Somers om de subsidies van het Minderhedenforum stop te zetten. Met deze keuze valt het doek over het Minderhedenforum. En verdwijnt de enige belangenbehartiger die erkend was binnen het decreet integratie inburgering. Samenlevingsopbouw betreurt deze beslissing en hoopt dat ze nog herzien kan worden.

In zijn persbericht spreekt de minister zijn bezorgdheid uit over het feit ‘dat mensen zich op basis van de etnisch-culturele afkomst van hun ouders en grootouders blijven organiseren’. Vanuit ons werk aan de basis weet Samenlevingsopbouw dat mensen in een kwetsbare positie zich eerst comfortabel moeten voelen in hun eigen gekozen groep vooraleer ze de brug kunnen slaan naar de rest van de maatschappij. De ruimte krijgen om aan dit soort bonding and bridging te doen, komt dus heel de samenleving ten goede.

Toch kiest minister Somers niet voor deze aanpak. Als alternatief pompt hij 750.000 euro in het zopas opgerichte Join.Vlaanderen. Join.Vlaanderen is – anders dan het Minderhedenforum - geen koepel van etnisch-culturele verenigingen, maar een zogenaamde netwerkorganisatie. De bedoeling is dat ook experten, sociaal werkers, leerkrachten, bedrijven en geëngageerde burgers kunnen meewerken aan de maatschappelijke participatie van mensen met migratieroots. Samenlevingsopbouw is een sterke voorstander van innovatieve ideeën. Toch merken we op dat in deze lijst met stakeholders maatschappelijk kwetsbare groepen ontbreken. We maken ons daar zorgen over.

De voorbije twintig jaar slaagde het Minderhedenforum erin om thema’s die bij hun achterban leefden boven tafel en op de politieke agenda te krijgen. Hun pleidooi voor praktijktests en tegen het hoofddoekenverbod zijn daar slechts twee belangrijke voorbeelden van. Op die manier verdedigde het Minderhedenforum consequent de belangen van haar minder machtige achterban, zelfs als het daarmee tegen het heersende politieke klimaat in moest gaan. Met het traject Sterk Sociaal Werk onderschrijft de Vlaamse regering het belang van dit soort politiserend werk. Is het dan niet vreemd dat net zo’n organisatie nu haar middelen verliest?

Samenlevingsopbouw hoopt dat er in de toekomst ruimte blijft voor constructief-kritische organisaties die de stem van maatschappelijk kwetsbare groepen doen klinken. Ook als die een moeilijke boodschap vertolken. Spelers, zoals het Minderhedenforum, die de overheid aanspreken op haar verantwoordelijkheid om racisme en discriminatie aan te pakken, zijn voor heel de samenleving een troef.


Terug naar het nieuwsoverzicht