Een brugfiguur is een neutrale vertrouwenspersoon tussen kwetsbare gezinnen, hulp- en dienstverlening en de school. Brugfiguren ondersteunen gezinnen bij het krijgen van zorg op maat. En zij porren lokale besturen en scholen aan werk te maken van een beleid dat afgestemd is op de noden en behoeften van kwetsbare gezinnen.
In West-Vlaanderen zijn brugfiguren Veerle en Anje van Samenlevingsopbouw aan de slag in de landelijke gemeenten Avelgem en Houthulst.


In Avelgem zetten vijf basisscholen een gezamenlijk traject over armoede op, gebaseerd op de methodiek van STOS (Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen). Veerle kon het vertrouwen winnen van de scholen om binnen het eigen beleid armoede aan te pakken.

>> Avelgemse scholen op weg naar een onderbouwd armoede- en kostenbeleid


Anje was 13 jaar werkzaam in Houthulst en dankzij haar volgehouden inzet vonden heel wat kwetsbare gezinnen de weg naar de juiste dienstverlening en verbeterde de samenwerking met de scholen. De brugfigurenwerking en de oudergroep ‘Sterke mama’s’ worden nu door een maatschappelijk werker binnen het OCMW verdergezet.

>> De vruchten van jarenlange samenwerking in Houthulst


Een initiatief van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen


Terug naar het nieuwsoverzicht