Pilootproject in Limburg en West-Vlaanderen

Buurtgerichte zorg is een model om te groeien naar inclusieve en zorgzame buurten. Buurten waar het aangenaam wonen en leven is, waar mensen zich thuisvoelen, aandacht hebben voor elkaar, hun talenten kunnen inzetten, waar ruimte is voor ontmoeting, en vooral ook voor nabije hulp- en dienstverlening. Samenlevingsopbouw werkt het model uit met handvatten voor lokale besturen om aandacht te hebben voor mensen in een kwetsbare positie.

De rol van Samenlevingsopbouw

“Het pilootproject ‘Zorgzame buurten: minder mazen, meer net’ (september 2018 – juli 2022) helpt lokale besturen bij het vertalen van verschillende werkpistes naar de praktijk”, zegt Rudi Bloemen van Samenlevingsopbouw RIMO Limburg. “We inspireren lokale besturen en ontwikkelen op hun maat methodieken en werkwijzen die inzetten op acht functies: buurtanalyse, detectie, toeleiding, partnerschappen, sociale netwerken, communiceren, sociaal gewaardeerde rollen en beleidsadvisering. Dat doen we altijd met de bril van Samenlevingsopbouw. Proactief handelen en participatief werken zijn belangrijke principes in de aanpak. Buurtgerichte zorg brengt een proces op gang en stimuleert lokale samenwerking met veel actoren, kort bij de burgers. Het vergt een samenhangende aanpak van wonen, zorg en welzijn. Het leggen van verbindingen vormt de basis.”

Een gedragen visie en brede partnerschappen

“We experimenteren met praktijken in de pilootgemeenten Moorslede, Deerlijk (West-Vlaanderen), Hamont-Achel en Pelt (Limburg). Tijdens ‘uitwisselingstafels’ delen we onze kennis en informatie met nog meer geïnteresseerde gemeenten in de provincie”, gaat Rudi verder. “Wij willen garanderen dat zorgzame buurten ook afgestemd zijn op bewoners in kwetsbare posities en verdoken armoede in landelijke en kleinstedelijke omgevingen. Het model steunt op een gedragen visie op lokaal welzijnsbeleid en op gedeelde verantwoordelijkheid.

Zorgzame buurten nemen naast hulp- en zorgverlening ook aangepaste publieke ruimte en huisvesting in het vizier. En die samenhangende aanpak van ‘wonen, zorg en welzijn’ is niet alleen een zaak van het OCMW en gemeentelijke diensten. Het lokale bestuur heeft de regierol en legt verbindingen met interne medewerkers, externe professionals (huisarts, thuisverpleging, wijkagent, apotheker, woonzorgcentrum, bedrijven) en informele actoren (bewoners, verenigingen, buurtcomités). Overleg en samenwerking zijn belangrijk om signalen te bespreken en acties te formuleren. Door creatieve en lokale partnerschappen op te zetten, verdwijnen mensen die het moeilijk hebben niet onder de radar voor het realiseren van hun rechten en dringen we sociaal isolement terug. Op die manier zorgen lokaal bestuur en vele partners samen voor minder mazen en meer net.”


mazen net


>> Zorgzaam Deerlijk maakt het verschil voor ouderen, een praktijk uit West-Vlaanderen


Online symposium ‘Buurtzorg en zorgzame buurten’– 23 april 2021

Het symposium wil met goede praktijken en uitwisselen van kennis inspiratie bieden om buurtzorgprojecten te starten. Het pilootproject van Samenlevingsopbouw is één van de voorbeelden. Vlaams minister van Welzijn, Wouter Beke, stelt zijn beleidsplan voor.

Het pilootproject ‘Zorgzame buurten: minder mazen, meer net’ wordt gerealiseerd met de steun van CERA, Porticus, Fonds Dr. Daniel De Coninck. Voor inhoudelijke en wetenschappelijke reflectie wordt samengewerkt met VVSG, UCLL en Thomas More Hogeschool.

Terug naar het nieuwsoverzicht