Hulp bij belastingaangifte kan nu enkel via de telefoon. Voor een aanzienlijke groep mensen is die drempel veel te hoog. Minimale fysieke dienstverlening blijft nodig!

Jaarlijks trekken veel mensen naar de zitdagen georganiseerd door de fiscus in gemeenten, lokale belastingkantoren of shoppingcentra voor hulp met hun papieren belastingaangifte. Het gaat om mensen die geen betaalde hulp kunnen inschakelen en digitaal moeilijker hun weg vinden. Door de coronacrisis besloot de fiscus vorig jaar, in 2020, de zitdagen te schrappen en te vervangen door telefonische ondersteuning op afspraak.

Die manier van werken wil de FOD ook dit jaar verderzetten. Voor een aanzienlijke groep mensen is die drempel veel te hoog, hun dossier te ingewikkeld, en bovendien bereikt men zo lang niet iedereen. Minimale fysieke dienstverlening blijft nodig! Samenlevingsopbouw en andere welzijnsorganisaties krijgen tal van signalen dat mensen nergens terecht kunnen voor wat essentiële dienstverlening zou moeten zijn. Met een mogelijk gevolg dat er boetes worden uitgescheven omdat mensen hun aangifte niet (tijdig) in orde kregen.

Dat zegt ook de VVSG: “De VVSG betreurt dat de FOD Financiën ook dit jaar niet wil ingaan op de vraag van steden en gemeenten om lokaal zitdagen te organiseren voor mensen die moeite hebben om hun aangifte zelf in te vullen of te controleren. Het voorstel van de FOD om met de hulp van een lokale medewerker in een telefonisch onderhoud te voorzien, volstaat niet voor de VVSG.” (nieuws, 06/05/2021)

>> Organisaties vragen fysieke hulp voor kwetsbaren bij invullen belastingaangifte (HLN, 31/05/2021)

>> Check onderstaand filmpje waarin projectcoördinator Mattia en vrijwilliger Marleen het probleem helder uitleggen. Het filmpje dateert van vorig jaar (2020) toen het probleem van enkel telefonische ondersteuning er ook al was! 

 belastingaangifte film apenstad

Terug naar het nieuwsoverzicht