Op maandag 27 september 2021 legde Jan Jambon de Septemberverklaring af in het Vlaams Parlement. Hiermee deed de minister-president de plannen van de Vlaamse Regering uit de doeken voor het komende politieke werkjaar.

Tegen de aanbevelingen in van verschillende experts en het maatschappelijk relancecomité kiest de Vlaamse Regering voor besparingen. Het is nog onduidelijk waar de 100 miljoen in het onderwijs gevonden moeten worden, maar voor Welzijn is er wel al helderheid: de kinderbijslag betaalt het gelag. Het bedrag van het ‘groeipakket’ - dat is de nieuwe naam voor de kinderbijslag - dat ouders maandelijks krijgen, stijgt normaal elk jaar met 2 procent. Op deze manier houdt het gelijke tred met de stijgende levensduurte. Die indexering wordt nu gehalveerd. Zeker voor gezinnen in armoede scheelt dit een slok op een borrel.

In een interview in De Zondag geeft minister-president Jambon impliciet toe dat ervoor gekozen is om niet in armoedebestrijding te investeren. De Vlaamse Regering opteert liever voor een begroting in evenwicht. De minister-president benadrukt: ‘Wie werkt, kan uit de armoede kruipen.’ Op Twitter geeft professor Ive Marx ondertussen aan dat meerdere wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat het heus zo eenvoudig niet is.

Samenlevingsopbouw betreurt dat de Vlaamse Regering er niet voor kiest om de koopkracht van de laagste inkomensgroepen op te krikken. Dit soort investeringen zou de hele samenleving immers ten goede komen. Ondertussen blijft Samenlevingsopbouw de handschoen zelf opnemen. Samen met mensen in een kwetsbare positie blijven we in onze projecten naar oplossingen zoeken. We nodigen de Vlaamse Regering daarbij uit om hetzelfde te doen.


Terug naar het nieuwsoverzicht