"Op een hete zomerdag sluit een ambtenaar van het waterleidingbedrijf het water af bij een gezin in armoede. De vrouw zegt niets, maar diezelfde avond gaat ze met haar man en kinderen op de rails van de TGV liggen. Dirk Roofthooft en Diederik De Cock (Muziektheater Transparant) gaan met dit verhaal van Marguerite Duras op zoek naar de talige muzikaliteit van een broeierige dag waarop een vrouw een besluit nam."

Project Water en Armoede

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie voert het project uit met de steun van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Wie te kampen krijgt met energiearmoede heeft ook vaak problemen met de toegang en toevoer van water. In 2012 werden 5.074 huishoudelijke klanten afgesloten van het openbaar waterdistributienetwerk (cijfers VMM). De impact daarvan op het functioneren van gezinnen is groot.

Het nieuwe project Water en Armoede toetst de maatregelen om waterarmoede te bestrijden op hun efficiƫntie en effectiviteit. Het vertrekpunt zijn de ervaringen van kwetsbare gebruikers. Ook de praktijken van de watermaatschappijen worden in kaart gebracht. Goede praktijkvoorbeelden worden weerhouden en er komen beleidsaanbevelingen.

Het project loopt van 1 januari tot 31 december 2014. Opbouwwerkster Ellen Dries voert het project uit. Het werkgebied is Vlaanderen.

>> Meer over het project


Naar het nieuwsoverzicht