Samenlevingsopbouw draagt samenwerken en netwerken hoog in het vaandel. Dit is nodig om passende sociale oplossingen te vinden die mensen in maatschappelijk kwestbare posities ten goede komen.

Ook in het toekomsttraject dat de sector voor zichzelf uitstippelt, staat samenwerken hoog op de prioriteitenlijst. Intern willen we de krachten bundelen in goed gekozen acties. Beleidsaanbevelingen zijn gebaseerd op praktijkervaring. Daarnaast zetten we in op samenwerking met andere middenveldorganisaties en beleidsinstanties.

Projecten als 'Ieders stem telt 2014', Lokaal Proactief Kader (maatschappelijke dienstverlening), gelijke onderwijskansen: een zaak van iedereen, en de campagnes voor een rechtvaardiger woonbeleid zijn sterke voorbeelden van samenwerking die we graag in de kijker zetten.

>> Download het jaaroverzicht 2013-2014


Naar het nieuwsoverzicht