Samenlevingsopbouw

  • ondersteunt kwetsbare gezinnen met projecten zoals taalstimulering, kleuterparticipatie of opvoedingssteun
  • sensibiliseert leerkrachten en directies over de leefwereld en de moeilijkheden van gezinnen in maatschappelijk kwetsbare posities
  • stimuleert lokale netwerken tussen school, verenigingen, hulp- en dienstverleningsorganisaties e.a.
  • stimuleert het gebruik van schoolgebouwen door de lokale gemeenschap
  • houdt iedereen bij de les: ouders en kinderen, schooldirecties en leerkrachten, CLB, welzijns- en onderwijsorganisaties, stedelijke diensten en alle partners in de Lokale Overlegplatforms voor onderwijsbeleid

 

Smaakmakers

Een goede SCHOOLSTART maakt het verschil

In Mechelen gaan we op huisbezoek bij gezinnen met kinderen die mogen ingeschreven worden in de kleuterschool. We leggen uit wat het inschrijvingsbeleid inhoudt, geven info over het scholenaanbod in de stad en stellen het aanbod van ons project voor. Bijvoorbeeld ‘Speeltijd’, een clubje in het wijkcentrum voor mama’s en hun kleuters. Mama’s kunnen er terecht met hun vragen, ontmoeten er andere mama’s en de kleuters oefenen spelenderwijs voorschoolse vaardigheden. Of de ‘Ouderbabbels’ voor jonge ouders waar we praten over de start in de kleuterschool. De signalen van ouders geven we door aan scholen en de Stad. Zo kunnen zij hun beleid
ten goede aanpassen.

>> Meer over het project


Brede school De Terrilling, een netwerk van vele partners

Partners in De Terrilling (Beringen-Mijn) zijn sportclubs, de muziekacademie, de stad Beringen, armoedevereniging De Draaischijf, het cultuurcentrum, de buurtwerking en tal van andere organisaties. Samen zetten zij in op een brede leer- en leefomgeving voor ouders, kinderen en de buurt. Naast het verhaal van gelijke onderwijskansen, is er een ruim aanbod van leuke activiteiten na de lesuren en in de schoolgebouwen: dans- en circustechnieken, koken, sport enz. Het vrijetijdsaanbod is er voor alle kinderen die in Beringen-Mijn wonen of er naar school gaan. Het is laagdrempelig en betaalbaar voor iedereen.

>> Meer over het project