Gelijke onderwijskansen, een zaak van iedereen


Kinderen krijgen maximale kansen als ouders, school en lokale gemeenschap samenwerken. Die samenwerking heeft een positief effect op de slaagkansen van leerlingen, verhoogt de betrokkenheid van gezinnen en versterkt leerkrachten in hun kerntaak.

onderwijskansen blauwOmdat elk kind telt

 


Ons plan 2016-2020

We willen er mee voor zorgen dat leerlingen hun onderwijsloopbaan succesvol afsluiten. Zo hebben jongeren troeven in handen om later op een volwaardige manier deel te nemen aan de samenleving.

We ondersteunen initiatieven, uit het onderwijs en daarbuiten, die zich actief inzetten voor gelijke onderwijskansen. Zij zetten lokaal experimenten op die de samenwerking tussen school, ouders en (lokale) samenleving concreet maken, wisselen goede praktijken uit en signaleren problemen aan beleidsmakers.


Wij zijn tevreden als ...

  • lokale netwerken de samenwerking tussen school, ouders en buurt toepassen
  • er in meer scholen en meer buurten samenwerkingsprojecten worden gerealiseerd
  • er stappen vooruit gezet zijn in de bijsturing van beleidskeuzes over gelijke onderwijskansen