Een gezonde dosis verontwaardiging

Meerjarenplan 2016-2020

We kozen zes thema's waar we samen intensief op inzetten: wonen op maat, de kloof arbeidsmarkt-laaggeschoolden, de strijd tegen onderbescherming vanuit basisvoorzieningen, betere toegang tot de gezondheidszorg, gelijke onderwijskansen voor alle kinderen en de campagne 'Ieders stem telt' bij de komende verkiezingen in 2018 en 2019. Door samen in heel Vlaanderen en Brussel aan projecten te werken over deze thema's realiseren we schaalgrootte die er echt toe doet. Zo maken we het verschil.

Gedreven door een gezonde dosis verontwaardiging brengen we ook de komende jaren de noden en behoeften van mensen in kwetsbare posities in het maatschappelijk en politiek debat.

Bekijk het jaaroverzicht (PDF)Andere jaaroverzichten


cover jaaroverzicht 2013 2014 samenwerken 

Samenwerken (2013-2014) (PDF)

cover jaaroverzicht 2012-2013 politiekeruimte

Politiek Werk (2012-2013) (PDF)

cover jaaroverzicht 2011 2012 IST

Ieders stem telt! (2011-2012) (PDF)

cover jaaroverzicht 2010-2011 kritischenautonoom

Kritisch en autonoom (2010-2011) (PDF)

cover jaaroverzicht 2009-2010 samen op koers

Samen op koers (2009-2010) (PDF)

cover jaaroverzicht 2008-2009 gebalde boodschappen

Gebalde Boodschappen (2008-2009) (PDF)