Aandachtsgebieden versterken

Mundo-B
Edinburgstraat 26, 1050 Elsene

deel sectordagWAA 14 


Op deze dag staan de gebiedsgerichte opbouwwerkpraktijken centraal. We richten de blik op de toekomst en op de nieuwe meerjarenplannen. We gaan dieper in op kwesties uit onze praktijken, zoals omgaan met diversiteit en polarisering, of de wijk als werf. Externe sprekers inspireren over 'gezonde wijken' en 'wijken van aankomst'. We maken tijd voor uitwisseling en reflectie.

Deze dag is een organisatie van de sector Samenlevingsopbouw in samenwerking met SAM, steupunt Mens en Samenleving vzw

Programma

09u30 - Onthaal

10u00 - Welkom en inleiding

11u00 - Workshops

We verkennen en verdiepen 3 kwesties, telkens aan de hand van 2 praktijkvoorbeelden. Hoe toont de kwestie zich in ons werkgebied, welke successen boeken we, en op welke drempels en valkuilen botsen we? Het doel is van elkaar te leren en samen te reflecteren.
Kies 1 workshop

1 - Omgaan met diversiteit, racisme en polarisering in de wijk

Binnen het spoor 'community building' botsen we vaak op de vraag hoe we kunnen of moeten omgaan met de toegenomen diversiteit in de wijk. Welk antwoord bieden we op racisme en polarisering in onze werkingen en op het terrein?

Bruggen bouwen met verhalen (Genk - Waterschei)

“Samenleven tussen mensen met verschillende culturen? Dat gaat vaak vanzelf!”. Buurtwerkster Emine en de wijkregisseur brachten 200 positieve burencontacten in de wijk Waterschei in beeld. Vandaag staat de interactieve multimediale installatie “100% Genks!” op de Grote Markt van Genk en houdt het gesprek over samenleven in diversiteit levendig.

  • Emine Sahin - Samenlevingsopbouw RIMO Limburg

Aan de slag met conflicten (Antwerpen - Borgerhout)

Op pleintjes en straathoeken slaat 'Samen op Straat' bruggen tussen jongeren en de rest van de buurt in drie Antwerpse wijken. Wat kunnen we leren uit hun ervaringen en de recente verankering van het project als poot van het buurtwerk?

  • Ali El Moussaoui en Jaouad El Bouzidi, Samenlevingsopbouw Antwerpen stad

2 - De wijk als werf: onze rol en positie

Ruimtelijke ingrepen in het aandachtsgebied of een stadsvernieuwingsproject plaatsen Samenlevingsopbouw voor heel wat uitdagingen en vragen. Bij dergelijke ingrepen dreigen de kwetsbare groepen een grote tol te betalen. Hoe kunnen we sociale verdringing tegengaan? Hoe bouwen we aan een toekomstperspectief met de huidige bewoners? Hoe wegen we op beleidsplannen en behartigen we de belangen van de meest kwetsbare bewoners?

Motor voor stadsvernieuwing in de wijk Broek (Vilvoorde)

Samenlevingsopbouw maakt deel uit van het stedelijk overleg over stadsvernieuwing Broek. In de Vilvoordse arbeiderswijk Broek zet Samenlevingsopbouw in op woonkwaliteit, publieke ruimte en het tijdelijk buurtcentrum Zennelab. De ontwikkelingen bieden kansen voor de wijk en haar bewoners, maar houden ook bedreigingen in.

  • Isolde Vandemoortele, Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant

Naar een masterplan voor Prinskouter? (Ronse)

Samenlevingsopbouw heeft bij het lokale beleid de opmaak van een masterplan bepleit. Intussen engageert de Stad zich voor de opmaak van een wijkactieplan. Zal de concrete uitwerking de kwetsbare buurt ten goede komen, en wat is onze positie daarin?

  • Stijn Ovaere, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen

3 - De toegang tot grondrechten lokaal verzekeren en verankeren

Ook de gebiedsgerichte opbouwwerkprojecten maken werk van de toegang tot grondrechten. Bijvoorbeeld gelijke onderwijskansen, of kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting. De sleutels voor het oplossen van lokaal ervaren problemen liggen echter niet enkel op het lokale niveau. Dan dient er geschakeld te worden met andere niveaus. Wat zijn kansen en valkuilen? Wat werkt, en waar botst het?

It takes a village to raise a child (Mechelen)

Het project VRAC wil vroegtijdig schoolverlaten en schoolse vertraging terugdringen. Sinds een half jaar bouwt Samenlevingsopbouw in een Mechelse buurt een breed partnerschap uit. Samen met scholen en gezinnen, buurtbewoners, bedrijven, en vrijetijds- en welzijnspartners tracht Samenlevingsopbouw meer ontwikkelingskansen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren te creëren.

  • Stéphanie Vandenbossche, Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Een terug- en vooruitblik op 10 jaar Nieuwe Stad (Oostende)

Van grondrechtlabo tot afzetmarkt, en terug. Over familiesalons en wijkgezondheidscentra.  Over varkens en recht van spreken.  Over trial and error.  En over keuzes maken.  Of course.

  • Tineke Decroos, Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen

12u30 - Lunch en uitwisselingsmarkt

Aan de hand van materiaal en verhalen uit de opbouwwerkprojecten gaan we met mekaar in gesprek, wisselen we ervaringen uit, inspireren we, en verkennen pistes voor samenwerking in de toekomst.

14u00 - Inspiratiesessies

Kies 1 sessie

1 - Kansenstructuur in aankomstwijken

Aankomstwijken zijn voor heel wat migranten de eerste nieuwe thuis in België. Deze wijken hebben zich doorheen de jaren vaak gespecialiseerd in het onthaal van nieuwkomers en bieden diverse kansen op sociale mobiliteit. Welke rol kunnen opbouwwerkers spelen in aankomstwijken?

  • Mieke Schrooten, Odisee
  • Elise Schillebeeckx, KU-Leuven

2 - Werken aan gezondheid en gezonde publieke ruimte

De sessie biedt inzicht in een brede visie op gezondheid en aanknopingspunten om daar gebiedsgericht mee aan de slag te gaan. We komen meer te weten over hoe wijkgezondheidscentra inzetten op gezondheid, welzijn en ongelijkheid. We maken kennis met argumenten en tools voor een gezonde publieke ruimte en het realiseren van collectieve gezondheidsbevordering. Wat kan dit alles betekenen voor gebiedsgerichte opbouwwerkpraktijken?

  • Veerle Vyncke, Vereniging Wijkgezondheidscentra
  • An Verdeyen, Vlaams Instituut Gezond Leven

15u30 - Afsluiten met een blik op de toekomst

16u30 - Einde van de dag

 

Locatie en routebeschrijving

Mundo-B
Edinburgstraat 26, 1050 Elsene

Vanuit station Brussel-Zuid of Centraal: metrolijnen 2 of 6 - halte 'Naamsepoort'. Vandaar nog 3 minuutjes stappen.

 

Inschrijven voor 29 november 2019

Deelname is gratis.

>> Inschrijven

Een initiatief van de sector Samenlevingsopbouw in samenwerking met SAM, steupunt Mens en Samenleving vzw

SAM logo RGB POS