SAM voor Samenlevingsopbouw


SAM, steunpunt Mens en Samenleving vzw
is sinds 1 januari 2018 een fusie van: Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Steunpunt ExpertiseNetwerken, Steunpunt Jeugdhulp en het Vlaams Centrum Schuldenlast.

SAM ondersteunt en versterkt praktijkwerkers, organisaties en beleid bij het vinden van antwoorden op welzijnsnoden en sociale uitsluiting.
 

SAM ondersteunt de sector Samenlevingsopbouw, in nauwe samenwerking met de regionale instituten:

  • ontwikkelen van een leeraanbod
  • onderzoek en studiewerk
  • methodiekontwikkeling met en voor de praktijk
  • themawerkingen over maatschappelijke dienstverlening, wonen, arbeid, onderwijs
  • communicatie
  • behartigen van de internationale contacten
  • beleidswerk