Werken aan buurten en wijken


In steden en op het platteland zijn er wijken en buurten waar de leefomstandigheden op meerdere vlakken niet optimaal zijn: de woningkwaliteit, het aanbod van voorzieningen, het openbaar groen, de concentratie van mensen in een kwetsbare positie. Dit alles heeft een weerslag op de kansen en perspectieven van bewoners, en brengt een gebied in een neerwaartse spiraal. Wie het zich kan veroorloven, trekt weg. Wie moet blijven, zit gevat in processen van achterstelling en uitsluiting. Daarom verdienen deze gebieden onze extra aandacht.

 

buurten blauwAandachtsgebieden versterken

 

Ons plan 2016-2020

In wijken en steden waar de leefomstandigheden niet optimaal zijn, zetten we samen met bewoners in op het realiseren van de toegang tot grondrechten. We werken aan het samenleven en maken de ruimte (terug) publiek.


Wij zijn tevreden als ...

  • bewoners maximale kansen krijgen doordat ze toegang hebben tot degelijke huisvesting, kwaliteitsvolle dienstverlening, gezondheidszorg, onderwijs, werk
  • bewoners zich thuis voelen in hun buurt en het samenleven er goed verloopt
  • bewoners hun stempel kunnen drukken op de publieke ruimte en op hun ruime leefomgeving